Sort by
Sort by

Poslovni rezultati za prvih 9 meseci 2020. godine

poslovni rezultati
Back to Press releases

Nestlé, najveća prehrambena kompanija na svetu, sa sedištem u švajcarskom gradu Veve, predstavila je poslovne rezultate za prvih devet meseci 2020. godine.

 • Organski rast je dostigao 3,5%, sa stvarnim unutrašnjim rastom (RIG) od 3,3%, uz povećanje prodajnih cena od 0,2%. Rastu je doprinelo i održavanje snažnog razvoja prodaje koji u Južnoj i Severnoj Americi ostvaruju „Purina PetCare“ i „Nestlé Health Science“.U trećem kvartalu, u zoni Azije, Okeanije i Podsaharske Afrike (AOA) organski rast je dostigao 4.5%;
 • Prodaja poslovnih segmenata i devizno poslovanje uticali su na smanjenje prodaje od 12,9%. Ukupni prijavljeni obim prodaje smanjen je za 9,4% i iznosi 61,9 milijardi švajcarskih franaka (za 9 meseci 2019 iznosio je 68,4 milijarde CHF);
 • Na nivou grupe, organski rast je dostigao 3,5%, sa stvarnim unutrašnjim rastom (RIG) od 3,3%. Doprinos povećanja prodajnih cena iznosio je 0,2%. Organski rast u trećem kvartalu je dostigao 4,9%;
 • Rast je baziran na održanom zamahu prodaje u Južnoj i Severnoj Americi, uz dalje jačanje prodaje u zoni Evrope, Bliskog istoka i Severne Afrike (EMENA). Rast u zoni AOA je bio neznatno pozitivan;
 • Organski rast na razvijenim tržištima iznosio je 3,9% i to isključivo baziran na stvarnom unutrašnjem rastu;
 • Rast na tržištima u razvoju se poboljšao i iznosio je 2,8%, potkrepljen kako stvarnim unutrašnjim rastom tako i povećanjem prodajnih cena;
 • Zona EMENA beleži 2.9% organskog rasta: 3.3% RIG; -0.4% zbog povećanja prodajnih cena;
 • U Zapadnoj Evropi je zabeležen organski rast na nivou niskog jednocifrenog broja, uz solidan stvaran unutrašnji rast (RIG), koji je donekle umanjen negativnim rezultatom povećanja cena;
 • Organski rast u Centralnoj i Istočnoj Evropi je iznosio oko 5 odsto, uz jak RIG i negativan rezultat povećanja cena;
 • Po pitanju ostalih poslovanja, zabeležen je organski rast od 7.4%: 6.8% RIG; 0.6% povećanje cena;
 • Nespresso je prijavio organski rast od oko 5%, uz pozitivan RIG i uticaj povećanja cena;
 • Nestlé Health Science je zabeležila dvocifreni organski rast, u celosti podržan stvarnim unutrašnjim rastom (RIG).


Mark Šnajder, generalni direktor kompanije Nestlé, ističe:

„Kompanija Nestlé pokazala je otpornost u teškim i promenljivim uslovima poslovanja. Naši zaposleni postupali su odgovorno i reagovali brzo kako bi ublažili uticaj globalne pandemije, te se u kratkom vremenskom intervalu prilagodili rastućim potrebama potrošača. Snažan organski rast imao je široku osnovu i podržao ga je stalan rast iz Južne i Severne Amerike tj. kompanija Purina PetCare i „Nestlé Health Services“, kao ubrzani rad poslove linije za proizvodnju kafe u trećem kvartalu. Nastavljamo sa daljim razvojem našeg portfolija, brzo i disciplinovano. Kao primer navodimo da našu kompaniju „Nestlé Health Science“ transformišemo u moćnog proizvođača dijetetskih i zdravih proizvoda kombinovanjem snažnog organskog rasta i ciljanih akvizicija“.


Uticaj COVID-19 na poslovanje

Posledice virusa COVID-19 na organski rast nastavljaju da variraju, naročito po kategorijama proizvoida i prodajnim kanalima. Potražnja za proizvodima za konzumaciju kod kuće, brendova od poverenja i zdravim proizvodima je ostala na visokom nivou, što je pre svega slučaj sa „Purina PetCare“, mlečnim proizvodima, kafom i kompanijom „
Nestlé Health Science“. Obim prodaje konditorskih proizvoda i pijaće vode je smanjen zbog veće izloženosti spoljašnjim reklamama i konzumaciji „na putu“. Maloprodaja se bitno ubrzala kao odraz dalje pojačane potražnje za proizvodima za konzumaciju kod kuće. Rast kanala prodaje van kuće (spoljašnje reklame) je ostao negativan, dok je treći kvartal donekle ublažio pad prodaje.


U segmentu e-trgovine je zabeležen rast od 47,6%, te dostigao ukupan rast na nivou grupe od 12,3%. Kafa, „Purina PetCare“ i „Nutrition & Health Science“ su bili glavni nosioci rasta, uz dalji jak rast prodaje u svim drugim kategorijama.


Poslovanje kao sila za delovanje u dobre svrhe: Sprovođenje sistematske promene radi rešavanja problema sa ambalažnim otpadom

Nestlé je preuzeo vodeću ulogu u pravljenju održive ambalaže, istovremeno održavajući ispravnost i kvalitet prehrambenih proizvoda. Kompanija je posvećena cilju da se ambalaža može 100% reciklirati ili ponovo upotrebiti do 2025. godine i da se na taj način smanji upotreba dotad nekorišćene plastike za trećinu u tom istom roku. Za sada, 87% sveukupne ambalaže i 66% plastične ambalaže se može reciklirati ili ponovo upotrebiti. Ambicija kompanije je da stvori kružnu ekonomiju u kojoj će se eliminisati čitav otpad i ponovo koristiti resursi koji su već na raspolaganju.


Izgledi

Kompanija očekuje da, u skladu sa smernicama za 2020. godinu, rast prodaje na nivou cele godine bude oko 3%. Takođe se očekuje da referentna operativna profitna marža pokaže napredak. Referentna zarada po akciji održava stalan nivo dok se očekuje rast efikasnosti kapitala.