Sort by
Sort by

Kompanija Nestlé posvećeno podržava inicijativu Ujedinjenih nacija „Svaka žena svako dete“

Back to Press releases

Beograd, 23. septembar 2011 - U trenutku kada je svet zabrinut da li će Ujedinjene nacije moći da ispune ciljeve zacrtane Milenijumskim ciljevima razvoja, Nestlé je predočio UN-u načine na koje ova kompanija ulaže i povećava napore u cilju efikasnije pomoći ženama i deci.

Milenijumski ciljevi razvoja UN-a kreirani su kako bi se postavile smernice za lidere i organizacije, koje bi poboljšale kvalitet života za milione najsiromašnijih ljudi do 2015. godine.

Ovog utorka, u zgradi Ujedinjenih nacija tokom zasedanja generalne skupštine UN-a u Njujorku, Nestlé je bila jedina kompanija prehrambene industrije koja je izložila detalje aktivnosti i uloženih napora kako bi se dostigli navedeni ciljevi.

U partnerstvu sa UN-om, Nestlé istražuje načine kako da angažuje saradnike koji bi se kasnije organizovali u udruženja koja će funkcionisati u skladu sa kompanijskim konceptom društvene odgovornosti – stvaranja zajedničke vrednosti (Creating Shared Values) pri svakom sprovedenom projektu. Nestlé obaveze će biti deo programa koji obuhvata skoro 300 projekata u okviru stvaranja zajedničke vrednosti u zajednicama širom sveta.

Nestlé je na ovaj način podržao inicijativu UN-a, koja je poznata pod nazivom „Svaka žena svako dete”. Generalni sekretar UN-a Ban Ki Mun i fondacija UN-a su prošle godine započeli inicijativu kako bi se podstakle vlade, kompanije i organizacije da više učestvuju u unapređenju zdravlja žena i dece.
Paul Bulcke, izvršni direktor kompanije Nestlé, u pismu pre zasedanja skupštine je naveo: „Ovo je prilika da javnost, kompanije i civilno društvo ujedine snage fokusirajući se na zdravlje žena i dece. Stvaranje zajedničke vrednosti je izraz naše ubeđenosti da samo stvaranjem zajedničke vrednosti za društvo u celini, možemo kreirati dugoročnu vrednost za sve zainteresovane strane. To je osnova poslovanja Nestléa i naš prioritet kada su u pitanju ulaganja koja će biti usmerena u oblasti ishrane, vode i ruralnog razvoja.“ 

Generalni sekretar Bank Ki Mun je ovim povodom izjavio: „Na kompanije se često gleda sa sumnjom kada stupe u svet globalnog razvoja, ali one igraju ključnu ulogu u poboljšanju života žena i dece. Oduševljen sam što, uprkos teškom vremenu za ekonomiju, mnogi predstavnici vlada, kompanija i civilnog društva čine značajne napore da unaprede zdravlje žena i dece.“

Nestlé je naglasio da će svoje poslovne aktivnostu fokusirati na promovisanje jednakosti polova i edukaciju žena i devojčica. Kroz aktivnosti globalnog programa Nestle Healthy Kids, Nestlé u mnogim  zemljama u kojima posluje  obrazuje decu školskog uzrasta kako da se zdravo hrane kao i da budu fizički aktivnija. U ovaj program, koji je do sada obuhvatio četiri milona dece u 50 zemalja, ove godine će biti uključena i deca u Srbiji a pilot projekat je kreiran pod lokalnim nazivom „Zdravorastimo“.

Za dodatne informacije kontaktirajte:
Vanja Bobić
Korporativne komunikacije - Nestlé Adriatic d.o.o.
Tel: +381 (11) 20 19 304
Mob: +381 64 866 54 16
E-mail: [email protected]