Sort by
Sort by

POLUGODIŠNJI POSLOVNI REZULTATI NESTLÉ GRUPE ZA 2011. GODINU

Back to Press releases
Beograd, Srbija

10. avgust, 2011. – U prvoj polovini 2011. godine, Nestlé Grupa zabeležila je prodaju od 41 milijarde CHF i organski rast od 7,5%. 

Nestlé Grupa nastavila je sa rastom, kako na tržištima u razvoju tako i na razvijenim tržištima, uz organski rast od 5,7% u Južnoj i Severnoj Americi, 13,3 % u Aziji, Africi i Okeaniji i 5,8% u Evropi, sa dvocifrenim rastom u Nestlé Adriatic regionu.

Paul Bulcke, predsednik Upravnog odbora i izvršni direktor kompanije Nestlé, izjavio je: “Nestlé je nastavio da unapređuje poslovanje i u periodu karakterističnom po političkoj i ekonomskoj nestabilnosti, prirodnim katastrofama, rastu cena sirovina i jakom švajcarskom franku. Napredak je postignut u ekstremno teškom, nestabilnom i konkurentnom okruženju. Usklađivanjem naše konkurentne prednosti, investiranjem u naše pokretače rasta i vodeće pozicije u operativnoj efikasnosti i efektivnosti, uspeli smo da postignemo rast ne samo na tržištima u razvoju, već i u razvijenim zemljama, posebno u Evropi. Osim toga, unapredili smo marginu poslovnog dobitka uz povećanje investicija u naše brendove. Na nivou cele godine očekujemo organski rast od 5 do 6%, u kombinaciji sa marginalnim rastom izraženim u fiksnom deviznom kursu.”

„Prvu polovinu 2011. godine obeležio je jedan važan događaj za nas, a to je preuzimanje poslovanja Centroproizvoda, jednog od vodećih proizvođača hrane u Srbiji sa dugom istorijom i tradicijom. Nakon regulatornih odobrenja, preuzimanje poslovanja Centroproizvoda će nam otvoriti mnoge mogućnosti za razvoj. Kada je reč o rezultatima, veoma smo zadovoljni jer naš udeo na tržištu beleži rast u gotovo svakoj kategoriji. U prvoj polovini godine naš volumenski rast premašio je 10%, sa snažnim doprinosom novih proizvoda poput KIT KAT Senses i MAGGI Sočno iz rerne. Dobri rezultati ostvareni u Srbiji postignuti su zahvaljujući uspešnoj sezoni sladoleda, kao i svih drugih prehrambenih proizvoda; slični rezultati su postignuti i na ostalim tržištima, u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Hrvatskoj”, rekao je Marco Travaglia, predsednik Upravnog odbora Nestlé Adriatic.

Za dodatne informacije kontaktirajte:

Vanja Bobić
Korporativne komunikacije - Nestlé Adriatic d.o.o.
Telefon: +381 (11) 20 19 304
Cell: +381 64 866 54 16
E-mail: [email protected]