Sort by
Sort by

Nagradni konkurs "Pismo budućem poslodavcu"

Nagradna igra "Pismo budućem poslodavcu"

Nestlé Srbija je početkom meseca inspirisala studente širom naše zemlje da kroz pismo upućeno budućem poslodavcu predstave svoje profesionalne snove i očekivanja. Konkurs je uspešno završen, a najkreativniji rad po oceni žirija napisala je studentkinja Nikolina Dimitrijević sa Fakulteta organizacionih nauka i osvojila glavnu nagradu laptop i priliku da dobije važne smernice za razvoj buduće karijere uz ručak sa Marjanom Davidović, generalnom direktorkom Nestlé-a za Srbiju, Crnu Goru i Severnu Makedoniju – dok su svi učesnici od partnera projekta Lagune dobili besplatan pristup elektronskoj bazi od preko 3.000 knjiga putem aplikacije EDEN Books.

Nestlé Srbija pokrenuo je ovu kampanju u želji da započne otvoreni dijalog sa mladima kako bi im pomogao u prvim koracima u karijeri i zajedno sa njima izgradio što bolje uslove rada.

Član 1

Organizator nagradnog konkursa pod nazivom „Pismo budućem poslodavcu’’ (dalje: Konkurs) je Nestlé Adriatic S d.o.o. (PIB: 20736704), Železnička 131, 11 271 Beograd- Surčin (dalje: Organizator). Konkurs se sprovodi u svrhu promocije Organizatora i proizvoda njegovog brenda Nestlé Adriatic S. Osoba koja se prijavi radi učestvovanja na Konkursu dalje u tekstu se naziva Učesnik. Konkurs nije ni na koji način povezan, sponzorisan ili promovisan od strane društvenih mreža koja se spominju u Pravilima. Ova pravila Konkursa (dalje: Pravila) biće objavljena na sajtu nestle.rs.

Član 2

Nagradni konkurs traje od 05.09.2023. godine u 12:00 sati, do 17.09.2023. godine u 23:59 sati i odvija se putem sajta.

Član 3

Pravo učestvovanja u Konkursu imaju studenti ili svršeni studenti do 26 godina starosti sa prebivalištem u Republici Srbiji na dan započinjanja nagradnog konkursa.

U Konkursu ne mogu učestvovati osobe koje su uključene u njegovu organizaciju i pripremu, naročito zaposleni kod Organizatora, Agencije koja pomaže Organizatoru u realizaciji ovog konkursa kao i članovi njihovih užih porodica.

Član 4

Za učešće na Konkursu Učesnik treba da napiše Pismo budućem poslodavcu u formi maila na sajtu. Učesnici treba da odgovore na zadatu temu predstavljajući svoje želje i očekivanja kada je u pitanju njihova buduća karijera. U okviru iste forme, učesnici treba da popune formular za prijavu: ime i prezime, godinu rođenja, broj indeksa, fakultet/viša škola koju pohađa ili koju je završio, kontakt telefon i mail adresu.

Učesnici koji se ne registruju u skladu sa Pravilima biće automatski isključeni iz učešća na Konkursu, odnosno neće biti uzeti u obzir za dobijanje nagrade. Isto će se postupiti i prema onim učesnicima koji su preuzeli već postojeća pisma. Ukoliko se ova činjenica utvrdi, ta lica odmah gube pravo na dalje učešće, odnosno dodelu nagrade ukoliko je u međuvremenu osvoje. Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka. Organizator zadržava pravo ne uzeti u obzir predloge koji odražavaju rasnu, polnu ili neku drugu vrstu diskriminacije ili na bilo koji drugi način krše ova Pravila ili zakone Republike Srbije. Svako korišćenje dvostrukih i lažnih prijava ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionisaće se eliminacijom Učesnika iz Konkursa.

Član 5

Cilj Konkursa je dodeljivanje 1 glavne nagrade po izboru tročlanog žirija u sastavu: Tijana Bošnjak, rukovodilac za talente za Jugoistočni region u Nestlé Srbija, Živojin Žika Petrović, preduzetnik, direktor medija i pisac i Miloš Ivačković, alpinista. Žiri će po završetku Konkursa odabrati 1 dobitnika glavne nagrade s najkreativnijim pismom budućem poslodavcu, dok će svi ostali učesnici biti adekvatno nagrađeni. Imena dobitnika biće objavljena 22.09.2023. na Nestlé FB stranici putem Story objave i putem sajta.

Glavni pobednik nagradne aktivacije dobija laptop i poklon ručak sa generalnom direktorkom Nestlé-a za Srbiju, Crnu Goru i Severnu Makedoniju, dok ćemo sve one koji učestvuju nagraditi kodovima za čitanje knjiga preko EDEN Books aplikacije u trajanju od 6 meseci. Korisnici će kroz tu aplikaciju dobiti pristup oko 3000 Laguninih naslova. Dobitnika će Organizator kontaktirati u roku od 5 dana nakon proglašenja pobednika. Ako se dobitnik u navedenom roku ne javi ili na drugi način ne dostavi svoje podatke potrebne za preuzimanje nagrade, gubi pravo na nagradu, a nagrada će biti ponuđena drugom Učesniku po izboru žirija. Preuzimanjem nagrade od strane dobitnika prestaju sve obaveze Organizatora prema Učesniku odnosno Dobitniku. Jedan Učesnik može osvojiti samo jednu nagradu. Dobitnik ne može zahtevati nagradu u većim količinama ili drugačiju od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Nagrada nije zamenjiva za novac, drugi proizvod ili uslugu.

Glavna nagrada će biti preuzeta lično u dogovoru sa Organizatorom prilikom čega će dobitnik biti dužan da na uvid pokaže indeks kojim dokazuje da ispunjava uslov konkursa da ne bude stariji od 26 godina. Kodovi za pristup platformi će biti poslati na e-mail adrese učesnika.

Član 6

Učesnik mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava na postavljenom sadržaju, u opsegu u kojem je postavljeni sadržaj podložan zaštiti autorskih prava. Učesnik jamči da sa prijavljenim sadržajem u celosti ne krše autorska i druga prava treće strane. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Učesnik koji je postavio sadržaj (u bilo kom obliku). Prijavom sadržaja na Konkurs, Učesnik pristaje da se isti objavi u svrhu komunikacije dobitnika na Konkursu te osniva i prenosi na Klijenta neograničeno besplatno pravo iskorišćavanja postavljenog sadržaja u bilo kojem obliku isključivo za internu upotrebu.

Član 7

Organizator će pregledati sve poslate prijave te zadržava pravo da u bilo kojem trenutku diskvalifikuje Učesnika ako:

  • Učesnik prekrši Pravila;
  • Učesnik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 5 dana ili ostavi netačne lične podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
  • Je takav sadržaj već prijavljen na Konkursu;
  • Prijavljeni sadržaj se ne pridržava teme Konkursa;
  • Jedna ili više osoba koje su označene u prijavljenom sadržaju zatraže uklanjanje sadržaja iz Konkursa iz bilo kojeg razloga;
  • Prijavljeni sadržaj nije autorsko delo Učesnika koji prijavljuje;
  • Učesnik se koristi lažnim profilom za prijavu na Konkurs. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji osnovana sumnja da su kreirani isključivo u svrhu učestvovanja u Konkursu;
  • Prijavljeni sadržaj ima uvredljiv ili vulgaran sadržaj, ili na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu s ovim pravilima ili zakonom;
  • Ako se ustanovi da je dao netačne podatke o sebi ili roditelju (staratelju) ukoliko je maloletan;
  • Učesnik ne pruži dokaz o potrebnim saglasnostima osoba posebno maloletnika za korišćenje njegovih podataka o ličnosti u roku od 24 sata na upit Organizatora;

Član 8

Pre prijave na Konkurs Učesnik potvrđuje da je upoznat sa Pravilima i uslovima prikupljanja i obrade njegovih ličnih podataka. Organizator će za potrebe učešća na Konkursu od Učesnika prikupljati ime i prezime, godinu rođenja, broj indeksa, kontakt telefon i mail adresu.

Svi podaci o ličnosti Učesnika koji se prikupe u toku Konkursa isključivo se koriste u svrhu sprovođenja i realizacije ovog Konkursa.. Podaci o ličnosti Učesnika i Dobitnika čuvaju se najduže 2 meseca od završetka Konkursa. Učesnik je slobodan u svakom trenutku da zatraži od Organizatora da prestane sa obradom njegovih podataka o ličnosti slanjem maila na [email protected] i prihvata da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću daljeg učestvovanja u Konkursu. Podatke o ličnosti Učesnika će u ime Organizatora obrađivati Agencije Executive group d.o.o. Beograd (Zemun), Radoja Dakića br. 27, 11080 Zemun, Beograd, Srbija, PIB 103827182; kao i UNIVERSAL MEDIA DOO BEOGRAD, Terazije 7-9, Beograd, PIB: 103923534, koje pružaju podršku Organizatoru u realizaciji Konkursa, na bazi ugovora koji je zaključen između Organizatora i Agencije.

Organizator će preduzeti sve potrebne korake u organizacionom i tehničkom smislu da zaštiti podatke o ličnosti Učesnika u skladu s važećom regulativom. Organizator može podatke o ličnosti Učesnika prenositi u okviru Nestlé grupe što podrazumeva i zemlje izvan teritorije EU ukoliko je obezbeđen adekvatan nivo zaštite podataka o ličnosti u skladu sa važećim lokalnim zakonima. Organizator ne može snositi odgovornost za podatake o ličnosti trećih lica koja nisu direktni učesnici konkursa a koje je Učesnik dostavio u okviru postavljenog sadržaja. Smatra se da je Učesnik prikupio saglasnost trećih lica čije podatke o ličnosti je dostavio unutar svog sadržaja u slučaju da ta lica nisu Učesnici konkursa.

Učesnik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, tačne i potpune kontakt podatke o sebi. Učesnik je saglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontakt podatke. U slučaju nedostupnosti Učesnika iz bilo kojeg razloga, uključujući netačne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupiće se u skladu s odredbom člana 7 Pravila.

Učesnik slanjem prijave na Konkurs potvrđuje da je obavešten o prikupljanju i obradi njegovih podataka o ličnosti. Učesnik se detaljinje o obradi podataka o ličnosti koju vrši Organizator može informisati kroz Obaveštenje o zaštiti podataka koje je objavljeno na zvaničnoj internet stranici Organizatora.

Član 9

Organizator zadržava pravo da prekine Konkurs, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obaveza prema Učesniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne zavise od Organizatora. Učesnik koji učestvuje u Konkursu prihvata prava i obaveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promene Pravila, o čemu će svi Učesnici biti blagovremeno obavešteni objavom na sajtu nestle.rs. U slučaju spora između Organizatora i Učesnika nadležan je Osnovni sud u Beogradu.

Pravila se primenjuju počev od dana objavljivanja na stranici 05.09.2023.

Za Organizatora

_______________________
Verica Aljinović, prokurista