Sort by
Sort by

Da li u Nestle-ovom lancu snabdevanja kakaoom ima korišćenja dečijeg rada?

Da li u vašem lancu snabdevanja kakaoom u Obali Slonovače ima korišćenja dečijeg rada?

Ni jedna kompanija koja se bavi proizvodnjom kakaoa u Obali Slonovače i Gani ne može u potpunosti da ukloni rizik od korišćenja dečijeg rada u svojim lancima dobavljača. Ni u kompaniji Nestle nije drugačija situacija, ali smo mi odlučni u rešavanju tog problema.

Mi se suočavamo sa problemom dečijeg rada u našem lancu snabdevanja kakaoom putem  stalne kontrole i promene planova rada u Obali Slonovače i Gani, što čini deo Nestle-ovog plana za kakao Nestlé Cocoa Plan.

U oktobru 2017. društvo Nestle je objavilo izveštaj (u pdf-u, od 5Mb)  published a report (pdf, 5Mb) u kome se navodi, po prvi put, značajan napredak koji smo postigli u sprečavanju korišćenja dečije radne snage. U svakom slučaju, jasno je da do god na farmama kakaovca postoji eksploatacija dečije radne snage, ima mnogo toga da se uradi.

Sprečavanje dečijeg rada je odgovornost svih i društvo Nestle je spremno da predvodi zajedničku akciju sa svima koji su voljni da se suoče sa tim problemom.

Mi smo žestoko protiv bilo kakve eksploatacije dece i posvećeni smo sprečavanju i eliminaciji takvih pojava u našem lancu snabdevanja. To je potvrđeno u Principima korporativnog poslovanja Coporate Business Principles i Standardima raspoloživih izvora Responsible Sourcing Standard, koji služe kao uputstvo za ponašanje zaposlenima i poslovnim partnerima širom sveta.

Šta je zapravo „Dečiji rad“?

Međunarodna Organizacija radnika definiše dečiji rad defines child labour kao rad koji deci uskraćuje detinjstvo, životne mogućnosti i dostojanstvo, ali i sprečava njihov fizički i mentalni razvoj. Jedan od primera je da deca nose teške tovare ubranih plodova kakaovca.

Najveća pojava eksploatacije dečijeg rada se zapaža na plantažama zapadne Afrike gde deca pomažu svojim roditeljima u radu. Deca mogu da izvršavaju manje rizične lake zadatke na porodičnim plantažama. Međutim, to na njih ne sme da utiče ni mentalno ni fizički, kao ni da im uskrati mogućnost da se obrazuju.

Šta Nestle čini da reši problem dečijeg rada na kakao plantažama?

Dečija radna snaga u kakao sektoru obično je rezultat kombinacije nedostatka obrazovanja, siromaštva i pomanjkanja svesti zajednice od opasnosti takve pojave.

Nestlé sarađuje sa lokalnim zajednicama u rešavanju problema dečijeg rada i ukazuje na suštinu tog problema, vodeći pri tom računa da te zajednice zadrže svoju finansijsku i socijalnu održivost.

2012. godine smo u Obali Slonovače postavili mehanizam za nadziranje pojave dečijeg rada (CLMRS) u saradnji sa švajcarskom neprofitnom organizacijom Međunarodna Inicijativa za kakao International Cocoa Initiative (ICI) – što pokriva saradnike kod kojih se snabdevamo u okviru Nestle-ovog kakao plana (Nestlé Cocoa Plan). U 2016. počinjemo da sprovodimo CLMRS u Gani.

Naš sistem regrutuje „Ljude privržene zajednici“ i „Agente za dečiji rad“. Oni rade na podizanju svesti o korišćenju dečije radne snage u zajednicama, identifikuju decu koja su pod rizikom i svoja zapažanja referišu nama i našim dobavljačima.

Mi smo prvi trgovci kakaoom koji su ustanovili takav sistem, koji sada obuhvata više od 2000 zajednica i 65000 farmera u Obali Slonovače. Od 2012. Ovaj sistem je pomogao da identifikujemo preko 25.000 dece čiji rad je bio predmet eksploatacije. Pomogli smo više od 11130 takve dece da se oslobode od rada i da preduzmemo akciju da se pomogne i ostalima koji su još deca (ispod 17). Dve godine nakon što im se pomoglo, analize su pokazale da se preko 50% te dece nije vratilo na rad u tom sektoru. U 2016. počeli smo sa istom akcijom u Gani i već pokrivamo 2800 farmi u četiri okruga.

U okviru akcije sprečavanja dečijeg rada u zajednicama u kojima raste proizvodnja kakaoa Nestlé pomaže deci da pohađaju školu. Izgradili smo ili renovirali 42 škole u korist više od 11000 dece. U 2016. udružili smo se sa Jacobs Foundation da bi unapredili kvalitet obrazovanja i tim putem izgradili više od 40 malih „pomoćnih škola“ koje do sada koristi preko 3100 učenika. Ove mere takođe podrazumevaju pribavljanje izvoda iz knjiga rođenih za decu, tako da mogu da pohađaju postojeće obrazovne ustanove.

Kakvu „remedijaciju“ možemo da pružimo toj deci?

„Remedijacija“ predstavlja pomoć koju pružamo kada identifikujemo dete koje je u riziku od eksploatacije njegovog rada. To može da predstavlja jednostavnu pomoć porodici da dođe do izvoda iz knjige rođenih za svoje dete tako da ono može da se upiše u školu, ili nabavku školske opreme i odeće.

Mi dajemo i podršku u podizanju prihoda u domaćinstvima – tako da deca ne moraju da rade i porodica može da priušti da ih pošalje u školu. Na primer, pomažemo udruženjima žena da počnu da proizvode i prodaju prehrambene proizvode.

Nestlé takođe pomaže mladima da se organizuju u radne grupe koje sela mogu da angažuju za poslove višeg rizika, na primer seču drveća ili prskanje useva, poslove za koje su podobniji od dece.

U drugim slučajevima, potrebno je preduzimati mnogo skuplje korake, kao što je izgradnja novih škola ili zapošljavanje dodatnog nastavnog osoblja. To je razlog što sarađujemo direktno sa lokalnim vlastima i civilnim socijalnim organizacijama i ukazujemo na osnovne probleme dečijeg rada.

Da li sistem nadziranja dečijeg rada stvarno funkcioniše?

Da. Podaci pokazuju da se većina dece koja prođu kroz naš nadzorni sistem ne vraćaju na rad. Umesto toga, mnoga od njih sada redovno pohađaju školu.

Naš sistem nadzora je deo našeg akcionog plana za sprečavanje dečijeg rada Child Labour Action Plan (pdf, 500Kb), koji smo sačinili na osnovu preporuka neprofitabilnog udruženja Fair Labor Association (FLA) . FLA sarađuje sa značajnim kompanijama na unapređenju uslova rada u njihovim lancima snabdevača.

Mi smo ih prvo pozvali 2011. godine da istraže naš lanac snabdevanja u Obali Slonovače i da nam pomognu da izvršimo opštu procenu naših uslova rada, uključujući i problem dečijeg rada.

Poslednji nezavisni izveštaj FLA o kontroli iz septembra 2016. monitoring report from September 2016 ukazuje na opadanje eksploatacije dečijeg rada među kooperantima u Obali Slonovače koji snabdevaju Nestlé. Mi nastavljamo saradnju sa FLA da bi obezbedili stalno i transparentno snabdevanje kakaoom.

Šta Nestlé čini da se suoči sa problemom trgovine decom i robovlasništvom?

Mi imamo nultu toleranciju prema ilegalnoj trgovini decom i robovlasništvu. Ukoliko bi pronašli bilo kakve dokaze o tome, smesta bi obavestili odgovarajuće nadzorne organe.

Šta činite da poboljšate životne uslove u zajednicama koje proizvode kakao?

Našim zalaganjem na suzbijanju dečijeg rada izgradili smo Nestlé Cocoa Plan, koji smo objavili 2009. godine. Ovaj program treba da unapredi kvalitet života poljoprivrednika na farmama kakaoa i u njihovim zajednicama: bolji rad na farmama, bolji život i bolji kakao.

Pomažemo plantažerima tako što ih podučavamo dobroj poljoprivrednoj praksi, promovišemo rodnu ravnopravnost, ukazujemo na negativnost dečijeg rada i izgrađujemo dugoročne odnose sa njima kao snabdevačima.