Sort by
Sort by

Da li Peter Brabek-Letmat veruje da je voda jedno od ljudskih prava?

Da. Naš bivši predsednik Peter Brabek-Letmat (Peter Brabeck-Letmathe) je čvrsto uveren da je voda ljudsko pravo. Svako, baš svaka osoba na svetu ima pravo na svežu, čistu vodu za piće i održavanje higijene.

Pogrešno se koristi video materijal intervjua koji je Peter dao 2005. godine na osnovu koga se tvrdi da je njegovo mišljenje da izvore vode treba privatizovati. To je jednostavno laž.

On podržava stav UN United Nations' view  o vodi: „Na planeti postoji dovoljno izvora pitke vode za sedam milijardi ljudi, ali su neravnomerno raspoređeni, previše ih je upropašćeno, zagađeno i neadekvatno korišćeno“.

Peter je zgrožen činjenicom da više od dve milijarde ljudi širom sveta nema čak ni običan toalet, a da više od jedne milijarde nema bilo kakav pristup svežoj pijaćoj vodi.

Kada se to uporedi sa životom u nekim zemljama gde ljudi raspolažu neograničenim količinama vode – dragocene i sve ređe izvore – u svrhe koje su daleko od primarnih. U vezi sa tim,  prema Peteru, pristup vodi treba da ima svoju cenu.

Kako se iz prethodnog vidi da je Peter Brabek zaista zabrinut za vodu, šta čini da je zaštiti?

Peter Brabek uvek ima vodeću ulogu u nastojanjima da se uspostavi efikasnije upravljanje vodnim resursima od strane pojedinaca, industrije, poljoprivrede i državnih uprava.

Peter 2030. predsedava skupu o vodnim resursima 2030 Water Resources Group, novom vrstom saradnje između biznisa, vlada država i civilnog društva u cilju iznalaženja praktičnih rešenja u pogledu nedostatka vode.

On takođe predsedava svetskim ekonomskim forumom o vodi World Economic Forum Water Initiative, uticajnim javno-privatnim udruženjem koje istražuje mogućnosti rešenja problema nedostatka vode.

Tokom godina, putem brojnih intervjua, panela i TV programa, Peter je izgradio svoj stav u pogledu nedostatka vode. Ovde su samo neki od primera: