Sort by
Sort by

Da li u Nestle-ovom lancu snabdevanja plodovima mora ima prisilnog rada?

Sa kakvim izazovima na Tajlandu se suočavate vi i druge kompanije prilikom nabavke morskih komponenti za hranu i proizvode za kućne ljubimce?

Na žalost, ni jedna kompanija za snabdevanje plodovima mora sa Tajlanda ne može da garantuje da u svojim lancima snabdevanja nema prisilnog rada ili kršenja ljudskih prava, iz razloga velike zastupljenosti ovih pojava.

I pored toga, društvo Nestlé je 2015. godine donelo akcioni plan Action Plan (pdf, 650Kb) da bi preduzelo akciju protiv ove neprihvatljive prakse, te smo sada uvereni da morski plodovi sa problematičnih tajlandskih plovila ne ulaze u naš lanac snabdevanja. Nastavićemo da vas redovno obaveštavamo o našem napretku u tim akcijama.

Koje su ključne mere iz vašeg akcionog plana koji se odnosi na snabdevanje plodovima mora?

Nastavljamo da sprovodimo akcioni plan zajedno sa našim dobavljačima i drugim partnerima. Najvažnije mere podrazumevaju:

  • Saradnja odgovornog tima sa javnošću i zaštita ribara koji na Tajlandu rade pod rizikom.
  • Uspostavljanje načina na koji radnici mogu anonimno da prijave nepravilnosti.
  • Aktiviranje programa za registraciju ribarskih čamaca i poboljšanje radnih i životnih uslova ribara.
  • Obuka vlasnika plovila i kapetana o minimumu poštovanja standarda i unapređenje mogućnosti kontrole radi boljeg uvida u poreklo proizvoda.

O navedenom pročitajte više u poslednjem, obnovljenom izdanju Plana December 2017 update (pdf, 500Kb) .

Kakav napredak ste ostvarili u sprečavanju prisilnog rada?

U martu 2016. smo izvestili reported da za 99% sastojaka poreklom iz mora na Tajlandu za Nestlé Purina može da se odredi poreklo sve do ribarskih plovila ili morskih farmi. Ovo potvrđuje visok nivo sledljivosti koji je rezultat snažne podrške zakonske regulative tajlandske vlade i dobre saradnje sa našim dobavljačima. Dve godine nakon donošenja Akcionog plana, objavili smo i proširenje u vidu update on progress (pdf, 500Kb).

Da li biste raskinuli trgovinsku saradnju sa snabdevačima ukoliko oni propuste da preduzmu odgovarajuće akcije?

Naš odnos sa snabdevačima se zasniva na tome da im se ukazuje na nedostatke prilikom proizvodnje i isporuke sastojaka. Kada se radi o morskim plodovima sa Tajlanda, Nestlé i njegovi dobavljači su opredeljeni ka preduzimanju akcija u vezi sa pojavama na koje ukaže Verité izveštaj. Putem našeg Akcionog plana i Standarda Nestlé Responsible Sourcing Standard obezbeđujemo minimum poštovanja standarda o čemu obaveštavamo javnost. Ovo podrazumeva i uključivanje novih uslova u naše odnose sa snabdevačima na Tajlandu.