Sort by
Sort by

Uslovi rada u brazilskim lancima snabdevanja kafom

Šta Nestlé preduzima da istraži tvrdnje da na nekim brazilskim plantažama vladaju loši radni uslovi i ima prisilnog rada?

Takve izjave shvatamo veoma ozbiljno i odmah sprovodimo istragu.

Na jednoj od plantaža koje nas snabdevaju kafom, Rancho São Benedito, inspekcija Ministarstva rada je 2015. godine otkrila 13 neregistrovanih radnika. Trojica njih nisu imali potvrde o zdravstvenim pregledima, kako inače nalaže zakon u Brazilu.

Naša istraga je otkrila da su vlasti preduzele akciju i ukorile plantažera. Od tada više nismo uočavali nepravilnosti u radu na toj plantaži.

Kako Nestlé može da garantuje da njegovi proizvodi ne sadrže kafu koja je sa plantaža na kojima je vlada otkrila prisilni rad ili loše radne uslove?

Društvo Nestlé ne toleriše prisilan rad. To je protivzakonito i suprotno svemu za šta se zalažemo. Od svih naših partnera u snabdevanju se zahteva da se usaglase ne samo sa državnim propisima, nego i sa našim bezuslovnim Standardom Responsible Sourcing Standard i Principima Nestlé Business Principles. Kroz sve to, naši snabdevači moraju u svom poslovanju da poštuju sve oblike ljudskih prava. Mi ohrabrujemo naše snabdevače da prijavljuju sva kršenja Nestle-ovih standarda i principa osobi koju je društvo Nestle ovlastilo, ili da prijavu proslede putem našeg sistema za prijavu nepravilnosti Compliance Reporting System, “Tell us”.

Šta će Nestlé preduzeti ukoliko se na plantažama sa kojih se snabdeva kafom otkrije kršenje zakona i ljudskih prava?

Kad god se naša interna pravila prekrše ili dobavljači propuste da pravilno postupe povodom nekog prestupa, mi preduzimamo mere i to isključivanjem takvih dobavljača iz našeg lanca snabdevanja i sa njima raskidamo ugovor. Naši dobavljači takođe kontrolišu „crnu listu“ koju sačinjavaju vlasti i uklanjaju iz lanca dobavljača proizvođače koji se na njoj nalaze.