Sort results by
Sort results by

Kakav je vaš odgovor na lažne priče da Nestlé ima nameru da privatizuje vodu sa brazilskog izdana Gvarani?

Nestlé ne eksploatiše vodu ni jednog dela Gvarani izdana u Južnoj Americi, uključujuči i Brazil.

Nemamo ni plan za činjenje tako nečeg, a ni nameru da o tome raspravljamo sa brazilskim vlastima.

Sugestije koje se mogu naći u navedenim pričama na Internetu su netačne. Činjenica je da su sledeći mediji objavili članke kojima se ističe da su tvrdnje o privatizaciji u stvari lažne vesti:

Gde god da se bavimo flaširanjem vode, preduzimamo studije o vodnim resursima i stalnu kontrolu o utrošku, da bi obezbedili da ne dođe do negativnog uticaja na lokalne slivove i izdane.

U potpunosti smo posvećeni domaćinskom upravljanju i poštovanju prava ljudi na vodu.