Sort results by
Sort results by

Kako se odnosite prema uticaju flaširanja vode na čovekovu okolinu?

Tako što obezbedimo da se sva voda koju iskoristimo, nadoknadi prirodnim putem. Da bi što više umanjili naš uticaj na životnu sredinu, u naše pogone za flaširanje vode uvodimo nove tehnologije.

Na primer, naš pogon u Buxston, UK, koristi 100% obnovljivu energiju. Naša fabrika u Henniez, u Švajcarskoj, koristi biogas da bi zadovoljila svoje potrebe za energijom.

Staranje o vodi je deo sveobuhvatne ambicije društva Nestlé da ostvari nulti uticaj na životnu sredinu u svom poslovanju ambition to strive for zero environmental impact in our operations. Stalno iznalazimo nove načine za smanjenje potrošnje vode i gde god je to moguće, ponovno korišćenje.

Takođe radimo na tome da za stanovništvo koje živi blizu naše fabrike, voda bude slobodno dostupna.