Ruralni razvoj

Preko trećina ukupne svetske populacije zaposlena je u poljoprivrednom sektoru, dok tri četvrtine siromašne populacije naseljava ruralne oblasti. Nestlé na nabavku sirovina godišnje utroši oko 20.4 milijardi švajcarskih franaka i direktno sarađuje sa oko 540.000 farmera u cilju povećanja njihove produktivnosti, zaštite životne sredine i suzbijanja siromaštva.

Oko 3.4 miliona ljudi koji žive u zemljama u razvoju zarađuje sredstva za život preko našeg lanca snabdevanja, tako da vršimo dugoročan pozitivan uticaj na ekonomski razvoj i razvoj životne sredine i životnog standarda, što se ogleda u povećanju poljoprivredne i ekonomske produktivnosti cele oblasti ili regije.

Jedan od izazova sa kojim se susrećemo je pitanje snabdevanja kojim se minimalizuje uticaj na klimatske promene i dugoročna socijalna pitanja, kao što je angažovanje na polju suzbijanja izrabljivanja dece u ruralnom sektoru.

Naši ciljevi

Dobrobit zajednica iz kojih crpimo naše poljoprivredne sirovine i lokalne radne snage je od vitalnog značaja za naš poslovni uspeh. Nestlé kompanija svesno identifikuje najbitnija područja, u kojima se  interesi deoničara i zajednice u velikoj meri preklapaju i stvaranje vrednosti koja ima koristi i za jedne i za druge. Kompanija stoga ulaže sredstava, u smislu talenta i u smislu kapitala, u ona područja koja imaju najveći potencijal za stvaranje zajedničke vrednosti i traži saradnju sa relevantnim stranama u zajednici.
Kroz ruralni razvoj, obezbeđivanje lokalne zaposlenosti, ohrabrivanja prakse održive proizvodnje, kupovinu direktno od malih dobavljača i posrednika, mi ne samo da nastojimo da zaštitimo snabdevenost i kvalitet naših sirovina, već težimo dugoročnom pozitivnom uticaju na lokalnu ekonomiju i standard života ljudi u ruralnim zajednicama. 

Naše aktivnosti

Tokom 2009. godine, obezbedili smo pomoć direktnim dobavljačima kroz tehničku saradnju, prenos znanja, mikro pozajmice u ukupnom iznosu od 30 miliona švajcarskih franaka i osigurali da posluju odgovorno i održivo kroz Nestlé kod dobavljača. Naš princip u razvoju ruralnih zajednica je proizvodnja u zemljama iz kojih crpimo sredstva. Danas, oko polovina (456) naših jedinica za proizvodnju se nalazi u zemljama u razvoju, pre svega u ruralnim oblastima, u kojima direktno zapošljavamo preko 200.000 ljudi. Takođe aktivno učestvujemo u promovisanju najbolje prakse za interesne grupe. 

Naš nastup

Nestlé je tokom godine unapredio pristup razvoju dobavljača i treningu farmera kroz Sustainable Agriculture Initiative Nestlé (SAIN).
 
Nestléova Inicijativa za održivu poljoprivredu (Sustainable Agriculture Initiative Nestlé, SAIN) reguliše naš angažman u poljoprivrednim sistemima u smislu pružanja podrške poljoprivrednim aktivnostima, ruralnom razvoju, te procesima i aktivnostima nabavke, koji su dugoročno održivi.

Takođe, izrazili smo podršku industriji kakaa kroz takozvani “kakao plan”, obezbedivši 460 miliona švajcarskih franaka za useve kafe i kakaa i razvili našu politiku o palminom ulju.   

Rezime Stvaranje zajedničke vrednosti:

  • Vrednost za Nestlé: Sigurnija nabavka kvalitetnijih sirovina; niži troškovi nabavke; preferencija potrošača za naše proizvode; profitabilan rast.
  • Vrednost za društvo: Saveti i tehnička pomoć; veći prinosi; bolji kvalitet useva; smanjeno korišćenje resursa; povećanje prihoda; veća zaposlenost i privredni razvoj; svesnost potrošača o kvalitetu i bezbednosti naših proizvoda, sa praksom održive proizvodnje.