Sort by
Sort by

Stvaranje zajedničke vrednosti u Nestléu

Stvaranje zajedničke vrednosti predstavlja srž našeg poslovanja, u kojem se navodi da moramo da stvorimo vrednost za zajednicu, kako bismo ostvarili dugoročnu vrednost za deoničare. Ipak, ne možemo zaštiti životnu sredinu ili stvoriti zajedničku vrednost za deoničare i zajednicu, ako ne postupamo u skladu sa našim poslovnim načelima.

To uključuje usklađivanje sa nacionalnim zakonima i odgovarajućim konvencijama, kao i našim sopstvenim propisima, koji često idu dalje od zakonskih obaveza. Na primer, dajemo podršku Opštoj deklaraciji o ljudskim pravima (UDHR), koja se temelji na UN-ovom Globalnom sporazumu o načelima ljudskih prava. Naš direktor Paul Bulcke potpisao je UN-ovu izjavu o Globalnom sporazumu za 60. godišnjicu UDHR.

Naša snažna podrška UN-ovom Globalnom sporazumu, naše obaveze prema Temeljnim konvencijama Međunarodne organizacije rada (ILO) ili drugim odgovarajućim instrumentima, nalaze se u našim Nestlé Poslovnim principima i srodnim dokumentima, a njihova primena je potvrđena kroz naš program CARE i od strane naše unutrašnje grupe revizora.

Takođe, naše poslovanje zasnovano je na održivosti – osigurati da naše aktivnosti čuvaju životnu sredinu za buduće generacije. U skladu sa definicijom Brundtland komisije, održiv razvoj za Nestlé znači „razvoj koji zadovoljava trenutne potrebe bez ugrožavanja mogućnosti da buduće generacije zadovolje sopstvene potrebe“.

U isto vreme, Stvaranje zajedničke vrednosti odlazi dalje od saglasnosti i održivosti. Svako preduzeće koje ima dugoročnu viziju i sledi temeljna načela poslovanja svojim aktivnostima stvara vrednost i za deoničare i za zajednicu, npr. u smislu radnih mesta, poreza za finansiranje javnih usluga, te ekonomske aktivnosti u celini.

Stvaranje zajedničke vrednosti odlazi korak dalje. Kompanija svesno identifikuje područja fokusa, gde se interesi deoničara i zajednice u velikoj meri preklapaju i stvaranja vrednosti koja ima koristi i za jedne i za druge. Kompanija stoga ulaže sredstava, u smislu talenta i u smislu kapitala, u ona područja koja imaju najveći potencijal za stvaranje zajedničke vrednosti i traži saradnju sa relevantnim stranama u zajednici.

U Nestléu smo analizirali lanac vrednosti i utvrdili da su ishrana, vode i ruralni razvoj područja s najvećim potencijalom za zajedničku optimizaciju vrednosti u zajednici. Te su aktivnosti u središtu naše poslovne strategije te su od ključnog značaja za dobrobit ljudi u zemljama u kojima poslujemo.