Sort by
Sort by

Da li testirate svoje proizvode na životinjama?

Da li Nestlé obično testira proizvode na životinjama?

Ne. Ne vršimo testiranje na životinjama da bismo razvili konvencijalnu hranu i piće kao što su kafa, čaj, žitarice i čokolada.

Da ste ikada morali da testirate nove proizvode i sastojke na životinjama?

Da, u veoma retkim slučajevima. Državne uprave zahtevaju da novi prehrambeni proizvodi i sastojci budu sigurni za ljudsku upotrebu, a u određenim slučajevima je neophodno sprovesti testove na životinjama kako bi se to dokazalo.

Uveravamo vas da koristimo testiranja na životinjama u što manjoj meri, kao i da je naša briga o životinjama uvek u skladu sa najvišim standardima. Testiranje na životinjama treba da se obavlja samo tamo gde je to apsolutno neophodno, kao deo regulacionog procesa za komercijalizaciju proizvoda, ili kao deo razvoja novih prehrambenih proizvoda, kao što su oni za unapređenje zdravstva.

Zašto je testiranje na životinjama neophodno?

Ispitivanja na životinjama su od ključnog značaja za napredak u nauci o ishrani i zdravlju.

Ova istraživanja pomažu da se obezbedi naučna osnova za razvoj novih sastojaka i novih prehrambenih strategija za poboljšanje zdravlja. Ovo uključuje i hranu koja se koristi u medicinske svrhe za oporavak osoba sa i hroničnim medicinskim stanjima.

Kakav je vaš pristup testiranju na životinjama?

Tamo gde je testiranje neophodno, od vitalnog značaja je da smo toga potpuno svesni i da su naše aktivnosti vođene našom etičkom odgovornošću za dobrobit životinja. Ovo podrazumeva odgovarajući smeštaj, ishranu, negu i humano postupanje.

Svaka prijava za testiranje na životinjama mora biti podneta našem etičkom odboru za izdavanje odobrenja, pre nego što se podnese nadležnim organima.

Mi se staramo da svi naši zaposleni, koji se brinu o životinjama u našim istraživačkim objektima za vreme istraživanja, budu za to propisno obučeni kako bi imali apsolutnu kompetentnost i svest o etičkim pitanjima koja se nameću. Uporedo s tim, u toku smo sa napretkom u testiranju na životinjama, kao i odgovarajućim alternativama.

Prilikom sprovođenja testova na životinjama primenjujemo međunarodno priznate ,,Tri R” ‘Triple R’ principe i relevantne principe o dobrobiti životinja kako bismo osigurali da se svi testovi koriste samo tamo gde je to neophodno i da su životinje zbrinute po najvišim standardima.

Šta se podrazumeva pod ,,Tri R”?

Tri R znače: zameniti, umanjiti i usavršiti (replace, reduce and refine). To znači da uvek razvijamo nove naučne metode koje, u idealnom slučaju, uklanjaju potrebu za testiranjem na životinjama gde god je to moguće, smanjuju broj testiranih životinja i usavršavaju proces testiranja.

Kako su regulisane ove studije?

Sva istraživanja na životinjama se ocenjuju i odobravaju od strane službenih organa za etiku životinja na lokalnom nivou. Istraživanja se rade u skladu sa svim relevantnim propisima o dobrobiti životinja, kao što je Direktiva EU European Union Directive o zaštiti životinja koja se koristi u eksperimentalne i druge naučne svrhe.

Takođe podržavamo međunarodne standarde za dobrobit životinja koje pružaju Svetska organizacija za zdravlje životinja World Organisation for Animal Health (OIE) i Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).