Sort by
Sort by

Šta je Kodeks SZO?

Šta je Kodeks SZO?

Međunarodni kodeks za reklamiranje zamena za majčino mleko (pdf, 128Kb) je skup preporuka za zemlje članice Svetske zdravstvene organizacije (SZO), sačinjen sa namerom da reguliše reklamiranje zamena za majčino mleko, flašica za bebe i cucli. Navodi se kao ’Kodeks SZO’.

Uveden je 1981. godine kao odgovor na rastuću zabrinutost u vezi sa reklamiranjem zamene za majčino mleko u zemljama u razvoju.

Kako je nastao?

Kodeks SZO usvojen je kao odluka Svetske zdravstvene skupštine (SZS), upravnog tela SZO, u maju 1981. godine. Ovo usvajanje propraćeno je sveobuhvatnim konsultacijama sa ključnim zainteresovanim stranama – uključujući vlade, agencije Ujedinjenih Nacija, građanskog društva i proizvođača hrane za bebe.

Zašto je Kodeks uveden?

Kodeks ima za cilj da doprinese „snabdevanju bezbedne i adekvatne ishrane za bebe zaštitom i naglašavanjem značaja dojenja i staranjem da se zamene za majčino mleko koriste ispravno, kada su neophodne, na osnovu ispravnih informacija i putem prikladnog marketinga i distribucije“.

Ovde je važno primetiti da Kodeks priznaje da zamene za majčino mleko imaju opravdanu ulogu onda kada su okolnosti takve da bebe nisu dojene.

Da li je Kodeks SZO međunarodni zakon?

Ne. Kodeks je skup preporuka zemljama članicama SZO.

Kodeks tvrdi da vlade treba da preduzmu mere koje će rezultirati realizacijom njegovih ciljeva i principa, putem zakona ili drugih sredstava.

Kako je društvo Nestlé promenila svoju marketinšku praksu otkad je Kodeks usvojen?

Mnogo smo naučili iz naših iskustava, i prepoznajemo svoju odgovornost da idemo dalje u odnosu na ono što su bili uobičajeni marketinški standardi u prošlosti. Nastojimo da neprestano poboljšavamo svoju praksu i naši napori su prepoznati od drugih. Ponosni smo što smo prvi proizvođač zamena za majčino mleko (ZMM) uključen u Indeks FTSE4Good i što dosledno zadovoljavamo njegove rigorozne kriterijume za reklamiranje ZMM od 2011. godine.

Pored Indeksa pristupa ishrani (ATNI), Indeks FTSE4Good je jedini drugi nezavisni, transparentni procenitelj treće strane koji ocenjuje marketinške prakse za zamenu za majčino mleko (ZMM).  Pročitajte više o FTSE4Good.

Da li Nestlé Društvo poštuje Kodeks SZO?

SZO neprestano ističe da vlade imaju odgovornost da definišu primenu Kodeksa u svojim zemljama. Stoga mi poštujemo Kodeks SZO u skladu sa načinom na koji se on primenjuje na nivou različitih država u svetu.

U 152 zemlje za koje se smatra da imaju visok rizik smrtnosti i neuhranjenosti novorođenčadi i male dece, pratimo naše sopstvene stroge politike (pdf, 3Mb) izvedene iz Kodeksa SZO ili iz nacionalnih propisa, šta god da je strože.

Ovo je neophodno zato što mnoge zemlje „visokog rizika“ ne primenjuju Kodeks u potpunosti. Zapravo, prema skorašnjem izveštaju SZO (pdf, 587Kb), samo 37 od 199 zemalja članica donele su zakone koji odražavaju sve njegove preporuke i naknadne rezolucije, počev od 2011.

Šta se podrazumeva pod „zemljom visokog rizika?“

Zemlje se klasifikuju kao zemlje „visokog rizika“ na osnovu Kriterijuma za reklamiranje zamena za majčino mleko FTSE4Good kada imaju visoku stopu mortaliteta (više od 10 od 1,000) ili akutnu neuhranjenost (više od 2%) kod dece mlađe od pet godina. Ova klasifikacija zasniva se na podacima UNICEF-a.

Koja je razlika između politika društva Nestlé i Kodeksa SZO?

Kodeks SZO je skup preporuka za zemlje članice. SZO neprestano ističe da je odgovornost vlada da definišu kako će se ovaj Kodeks primenjivati u njihovim zemljama.

Naše politike (pdf, 3Mb) su skup detaljnih instrukcija za primenu, namenjenih našim zaposlenima u odeljenju marketinga i prodaje proizvoda za decu uzrasta od jednog meseca do godinu i po dana. Konkretno pojašnjavaju šta može i šta ne može da se radi u odnosu na svaki član Kodeksa. Prvi nacrt napravljen je 1982. godine a zatim dorađen 1984. godine nakon konsultacija sa zainteresovanim stranama, uključujući i SZO, UNCEF i organizacije civilnog društva. Od tada je revidiran i unapređen veliki broj puta.

Naše politike su u skladu sa Inkluzivnim kriterijumima za reklamiranje zamena za majčino mleko FTSE4Good.

Na koje Nestlé proizvode se odnose Nestlé politike?

Naše politike primenjuju se na reklamiranje svih proizvoda navedenih u lokalnom zakonodavstvu za primenu Kodeksa SZO.

U zemljama povišenog rizika, ove politike primenjuju se na sve formule za novorođenčad, kao i na formule za bebe od 6 meseci i starije, koje su napravljene tako da zadovoljavaju prehrambene potrebe novorođenčadi od rođenja do 12 meseci, uključujući i formule za novorođenčad i stariju odojčad, klasifikovane kao Hrana za posebne medicinske namene (Hpmn) u skladu sa lokalnim zakonima, i u ovu grupu spadaju sledeći proizvodi:

  • bebi formula za smanjenje rizika od alergija, sa oznakom „HA“ (ili odgovarajućom zamenom)
  • bebi formula protiv zatvora
  • bebi formula za bebe u lošim higijenskim uslovima

Da li se marketinška praksa društva Nestlé ocenjuje nezavisno?

Da. U okviru procesa naše stalne ocene, Biro Veritas svake godine vrši ocenjivanje naše prakse u tri različite zemlje, u odnosu na politiku koju primenjujemo (pdf, 3Mb).

Osim toga, FTSE4Good je angažovao PricewaterhouseCoopers (PwC) da nezavisno i redovno proverava našu marketinšku praksu u pogledu zamene za majčino mleko, na osnovu 104 kriterijuma, u zemljama sa visokim rizikom.