Sort by
Sort by

Kakav je stav društva Nestlé u vezi sa reklamiranjem formula za bebe?

Kakav je vaš odgovor Fondaciji dinamičnih tržišta i pratećem izveštaju Global Monitoringa „Razbijanje mita“, koji tvrdi da i dalje dajete protivrečne i zbunjujuće savete o bebi formulama?

Društvo Nestlé veruje da je majčino mleko najbolji nutritivni izbor za novorođenče i da dojenje igra ključnu ulogu u rastu i razvoju odojčadi i male dece tokom prvih 1000 dana života.

2015. godine usvojili smo svoju Politiku zaštite materinstva, koja je usklađena sa Konvencijom o zaštiti materinstva Međunarodne organizacije rada (ILO) i majkama novorođenih beba nudimo do šest meseci porodiljskog odsustva i pristup u 425 soba za dojenje u svim našim radnim prostorima širom sveta.

U Kini, na primer, sarađivali smo sa javnim i privatnim organizacijama i otvorili 3297 soba za dojenje.  Ovo je značajan izraz naše globalne posvećenosti dojenju, koje takođe štitimo i svojom politikom industrijskog lidera da zamene za majčino mleko (ZMM) odgovorno reklamiramo.

Primenili smo Pravilnik o reklamiranju zamena za majčino mleko SZO i prateće odluke Skupštine svetskog zdravlja koje primenjuju zemlje članice. Imamo stroge mere kojima obezbeđujemo saglasnost, i ohrabrujemo svakoga ko ima sumnju u vezi sa našom praksom, da tu zabrinutost podeli sa nama. Uveravamo vas da ćemo vam odgovoriti argumentovano.

Iako je aroma vanile u formuli 2 (za odojčad od 6-12 meseci) dopuštena Kodeksom i lokalnim propisima, dobrovoljno smo odlučili da ih uklonimo iz nekoliko recepata koji ih još sadrže. U procesu smo traženja alternativa, a takođe uklanjamo napomene o vanili na novim etiketama.

Društvo Nestlé na svojim etiketama ili materijalima za komunikaciju ne koristi izjave koje idealizuju naše proizvode ili nagoveštavaju da su naši proizvodi superiorni u odnosu na majčino mleko ili da se jednaki majčinom mleku. Formule za bebe su se razvijale i danas su po svom sastavu bliže ljudskom nego nemodifikovanom kravljem mleku.

U skladu s tim, mi navodimo da su proizvodi „inspirisani majčinim mlekom“. Za decu koja ne mogu da se hrane majčinim mlekom formula za bebe je u skladu sa preporukama, jedina odgovarajuća zamena za majčino mleko.

Osim toga, promotivne aktivnosti za mleko za decu od 1-3 godine dopuštene su u nacionalnom zakonu Hong-Konga i u našim politikama.

Konačno, cene se određuju na osnovu brojnih faktora, gde spadaju i uvozne carine, lokalne takse, troškovi proizvodnje i distribucije i tržišne marže.

Kakav je odgovor društva Nestlé na izveštaj o reklamiranju formula za bebe Fondacije dinamičnih tržišta?

Izveštaj Fondacije dinamičnih tržišta (CMF) pokreće neke važne zaključke. Pozvali smo CMF da zajedno diskutujemo o tim zaključcima i da nam omogući da razjasnimo neke od netačnih navoda uključenih u nalaze. CMF je iskazao dobru volju da se uključi u dijalog sa nama. Nadamo se da ćemo zajedno prodiskutovati o kritički značajnom izazovu obezbeđivanja pristupa odgovarajućoj ishrani za decu.

Društvo Nestlé je globalno posvećeno podršci dojenju u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije (SZO), i zaštiti dojenja putem politika kojima se vodi naša industrija (na osnovu mera nezavisnog Indeksa pristupa ishrani) da se zamene za majčino mleko (ZMM) odgovorno reklamiraju.

Mi primenjujemo Kodeks SZO za marketing ZMM u skladu sa primenom tog Kodeksa na nacionalnom nivou zemalja širom sveta, kao minimumu zahteva. Budući da se Kodeks primenjuje u samo 39 zemalja u svetu, dobrovoljno primenjujemo sopstvene precizne i stroge propise kada su oni stroži od nacionalnih propisa, u 152 zemlje koje se smatraju za visoko rizične u pogledu ishrane i smrtnosti odojčadi.

Kada majke ne mogu, ili izaberu da ne doje, formula za bebe je jedina odgovarajuća zamena za majčino mleko. Sa zadovoljstvom prihvatamo priznanje iz izveštaja Fondacije dinamičnih tržišta CMF da bebi formula igra važnu ulogu u obezbeđivanju odgovarajuće ishrane, kada je u primeni.

Slažemo se da proizvođači bebi formule imaju odgovornost da se postaraju da proizvodi budu bezbedni i da su u prehrambenom smislu onoliko potpuni koliko je to moguće, i da obezbede da njihov sastav bude određen na osnovu najboljih dostupnih naučnih saznanja.

600 naučnih istraživača zaposlenih u društvu Nestlé, u partnerstvu sa akademskim organizacijama, posvećeni su stalnom unapređivanju naših proizvoda kako bismo obezbedili zdrav rast i ishranu za odojčad i malu decu. Kroz našu podršku dojenju, naučna istraživanja, odgovorne marketinške prakse i posvećenost proizvodnji bezbednih i hranljivih proizvoda, nameravamo da deci ponudimo najbolji mogući početak u životu.

Da li dajete izjave o nekim proizvodima u odnosu na njihovu bliskost majčinom mleku?

Izveštaj pominje određene izjave koje dajemo o svojim proizvodima u SAD, Hong Kongu, Švajcarskoj i Španiji. Sve ove tvrdnje su u skladu sa propisima u ovim zemljama. Na našim bebi formulama kao ni u drugim objavama ne koristimo izjave koje idealizuju naše proizvode ili nagoveštavaju da su superiorne ili jednake majčinom mleku.

Savremene formule za bebe su svojim sastavom bliže majčinom mleku. U skladu sa tim, dopuštamo izjave kojima se tvrdi da su sastojci naše formule za bebe „inspirisani majčinim mlekom“ ili sadrže sastojke slične sastojcima majčinog mleka. Na primer, kada su u pitanju proteini ili oligosaharidi majčinog mleka (OMM),  gde za iste postoji naučni dokaz da su ekvivalentni proteinima u majčinom mleku. Ovim ne kršimo Kodeks SZO onako kako ga primenjuju nacionalne vlade ili naše stroge politike u slučajevima kada su one strože od nacionalnih propisa.

Zašto sastojci u vašoj bebi formuli variraju?

KODEKS (telo uspostavljeno u saradnji Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija i Svetske zdravstvene organizacije u cilju izrade standarda za hranu) i lokalni propisi, određuju esencijalne sastojke potrebne u bebi formuli. Svi naši proizvodi usklađeni su sa ovim zahtevima. Poštujemo propise svake zemlje u kojoj poslujemo, a koji se mogu razlikovati od zemlje do zemlje. Sastav bebi formule varira i na njega utiču lokalni propisi i smernice lokalnih ili regionalnih naučnih tela. Paralelno, kako nauka napreduje, mi stalno prilagođavamo naš raspon proizvoda dodavanjem sastojaka i sprovođenjem promena u sastavu, dopuštenih lokalnim zakonima i propisima, kako bismo omogućili izbor zdravstvenim radnicima i roditeljima.

Da li koristite saharozu i aromu vanile u nekim proizvodima bebi formule?

Nasuprot tvrdnjama u izveštaju, ne koristimo saharozu ni u jednom od svojih proizvoda za novorođenčad (0-6 meseci), i dobrovoljno eliminišemo saharozu iz svih bebi formula za stariju odojčad (6-12 meseci), a ovaj proces biće okončan pre kraja 2018. godine za ovaj uzrast. Od danas, saharoza je prisutna u manje od 10% naših recepata za ovaj uzrast.

Aroma vanile je bezbedna i dopuštena za bebe starije od šest meseci, prema KODEKSU. Prisutna je u veoma ograničenom broju proizvoda za ovaj uzrast i ne koristi se u našim proizvodima bebi formule u Južnoj Africi, nasuprot onome što se tvrdi u izveštaju.

Kakva je eksterna kontrola vaših aktivnosti u vezi sa ishranom beba?

Samo u prethodne dve godine, sprovedeno je 8 nezavisnih eksternih provera i 57 internih provera naših aktivnosti koje se odnose na ishranu beba. Transparentno i javno obaveštavamo o rezultatima ovih provera i preduzimamo korektivne aktivnosti tamo gde je to neophodno.

Ponosni smo što smo bili prvi proizvođač ZMM koji je uključen u FTSE4Good Index (Dobar indeks), i što smo uvek zadovoljavali njegove rigorozne kriterijume za odgovoran marketing za ZMM od 2011. godine.

Iako prepoznajemo potrebu za kontinuiranim poboljšanjem, kao što je pomenuto u CMF izveštaju, takođe smo prvi na rang listi u najnovijem rangiranju globalnih marketinških politika i praksi u Indeksu pristupa ishrani.