Sort by
Sort by

Šta Društvo Nestlé čini da ograniči reklamiranje hrane i napitaka usmereno na decu?

Društvo Nestlé pridržava se strogih standarda u odnosu na reklame i marketing usmeren na decu. Želimo da sva deca imaju zdrav početak života i ne reklamiramo se deci mlađoj od šest godina.

Reklamiramo samo hranu i napitke starijoj deci (uzrasta 6-12 godina) koji su deo hranljive i izbalansirane ishrane. Ovi proizvodi moraju zadovoljiti kriterijume EU Obaveza u oblasti ishrane, u skladu sa našim Politikama o marketinškoj komunikaciji sa decom (pdf, 5Mb).

Prema našim politikama, deci ne reklamiramo keks, šećer i čokoladu, kao ni proizvode od njih. Od januara 2018. godine, na ovaj spisak dodaćemo još proizvoda .

Kakve su politike Nestlé u odnosu na reklamiranje hrane i napitaka u školama?

Naše politike koje se odnose na reklamiranje usmereno na decu u školama odnose se na pomoć deci uzrasta 6-12 godina da uspostave zdrav uravnotežen način ishrane. Svaki proizvod prodat osnovnim školama mora zadovoljiti kriterijume EU Obaveze o ishrani, druge regionalno ili nacionalno dogovorene obaveze, ili kriterijume Nestlé Fondacije za ishranu (pdf,1Mb) – šta god da je strože. Pridržavanje naših politika kontrolišu i evaluiraju sledeće firme: molimo pročitajte Procenu usklađenosti marketinga za decu, sprovedenu u Indiji 2019. godine (pdf, 5Mb).

Kako podstičete ishranu i fizičke aktivnosti u školama?

Nestlé zdrava deca je naš globalni program koji obuhvata više od 8 miliona dece godišnje u 84 zemlje. Radimo sa partnerskim organizacijama da bismo povećali znanje o ishrani i zdravlju među decom školskog uzrasta, podstičemo ih da jedu zdravo i budu aktivni.

Takođe, svojim brendovima podstičemo fizičku aktivnost. Na primer, Milo već više od 30 godina sprovodi bazične sportske programe koje odobravaju nacionalne vlasti, da bismo inspirisali milione dece da se uključe u sportske aktivnosti. Ova inicijativa osmišljena je da podstakne decu da uživaju u pozitivnom iskustvu fizičkog obrazovanja i aktivnosti od ranog uzrasta u životu i u skladu je sa našim politikama u vezi marketinga usmerenog na decu.

Zašto vaše partnerstvo sa FK Barselonom uključuje Milo i Nesquik?

Uspostavili smo partnerstvo sa FK Barselonom da bismo promovisali zdraviji način života i fizičku aktivnost dece. Milo sprovodi bazične sportske programe za 22 miliona dece u celom svetu, a partnerstvo uključuje Nesquik u Evropi, na Bliskom Istoku i u Africi.

I Milo i Nesquik promovišu zdravu ishranu, aktivnu igru i fizičku aktivnost, a njihovi nutritivni profili su usaglašeni sa priznatim nutritivnim kriterijumima.

Kako branite svoje korišćenje crtanih likova, poput Nesquik zeke?

Koristimo Nestlé crtane likove samo da bismo promovisali zdrave i aktivne životne stilove deci mlađoj od 12 godina. Istorijski, koristili smo likove da nam pomognu da izdvojimo svoje proizvode od proizvoda svoje konkurencije.