Sort by
Sort by

Šta Nestlé preduzima povodom seče šuma?

grljenje drveta


2010. godine obavezali smo se da u skladu sa dokumentom o zaštiti šuma commitment on no-deforestation (pdf, 28Kb), naši proizvodi neće biti povezani s krčenjem šuma. Dokument obuhvata sve sirovine koje koristimo za izradu naših proizvoda i na njihova pakovanja.

Sačinili smo prateće odredbe za specifičnu kategoriju snabdevanja utvrđenu u uputstvu Nestlé Responsible Sourcing Guideline (pdf, 2Mb). Vršimo mapiranje naših ključnih sirovina u zavisnosti od porekla i procenjujemo i razvijamo mrežu svojih dobavljača uz poštovanje ovih smernica.

Imamo trajno partnerstvo sa neprofitnom organizacijom Earthworm Foundation da bi smo osigurali odgovorno snabdevanje palminim uljem, celulozom i papirom.

Kao članu foruma potrošačkih dobara, cilj nam je da se do 2020. postigne da se krčenje šuma svede na nulti nivo.

U 2013. godini, u saradnji sa međunarodnom nevladinom organizacijom Conservation International, napravili smo priručnik za praćenje sa slikama područja sa najvećim rizikom od krčenja šuma.

2014. godine, pridružili smo se mnogobrojnim društvima za podršku Global Forest Watch (GFW), internet aplikaciji transparentno prikazivanje podataka o tome šta se dešava sa šumama širom sveta. GFW je namenjen svim zainteresovanim stranama koje žele da bolje upravljaju šumama i da poboljšaju lokalne životne uslove.

Od 2018. godine, koristimo Starling, satelitsku uslugu koju su razvili Airbus i Earthworm Foundation, za ostvarenje 100%  kontrole nad lancem snabdevanja palminim uljem. Proširićemo ovaj program kako bi nadgledali i lanac za proizvodnju celuloze i papira u 2019. godini, kao i soje u kasnijoj fazi. Od marta 2019. za 77% naših ključnih poljoprivrednih proizvoda koje smo nabavili, a koji su u vezi sa krčenjem šuma (palmino ulje, celuloza i papir, soja, meso i šećer) potvrđeno je da su kupljeni bez krčenja šuma  (pdf, 90Kb). Ovo je uspelo zahvaljujući mapiranju rizika u kombinaciji sa kontrolom koju vrši treća strana na terenu i/ili sa neba. Kako se naš lanac snabdevanja svakodnevno razvija, nastavićemo pažljivo da pratimo ova dostignuća i da redovno objavljujemo informacije o našem napretku.

U martu 2019. pokrenuli smo naš početni Akcioni Plan (pdf, 580Kb) u okviru inicijative „Kakao i šume“ (Cocoa & Forests) kako bi se zaustavilo krčenje šuma i promovisala obnova šuma kakaovca. Naš plan uključuje mnogobrojne obaveze i aktivnosti za podršku zaštiti i obnovi šuma, održivoj proizvodnji kakaoa, angažovanju zajednice i uključenosti društva.