Sort by
Sort by

Životna sredina

Često postavljana pitanja


Šta je GM?

Poljoprivrednici su godinama koristili tehnologije poput selektivnog uzgoja, unakrsnog oprašivanja ili hibridizacije kako bi poboljšali svoje useve. Sastojci koji su dobijeni iz GMO, (genetski modifikovanih organizama) razlikuju se jer sam proces znači naučnu selekciju kojom se biraju poželjne genetske osobine i stavljaju u drugu biljnu vrstu.

Široko rasprostranjen uzgoj GM (genetski modifikovanih) useva uključuje kukuruz, soju, kanolu i šećernu repu.

Da li su sastojci dobijeni iz GMO bezbedni?

GMO usevi koji su prošli stroge propise i sigurnosna odobrenja jednako su sigurni kao i konvencionalni usevi. ˝GMO sastojci˝ imaju potencijalno važnu ulogu u povećanju proizvodnje hrane, podršku održivoj poljoprivredi i pomoći uvećanoj potrebi prehrane svetske populacije.

Da li koristite GM sastojke u svojim proizvodima?

Ponekad da. Mi podržavamo odgovorno korišćenje svake inovativne, sigurne tehnologije. Da li ćemo koristiti sastojke koji potiču od GMO-a odlučujemo na lokalnom nivou, kao odgovor na zabrinutost potrošača.

Da li Nestlé proizvodi GM useve?

Ne, Nestlé ne uzgaja GM useve.

Da li podržavate prava potrošača da znaju šta je u njihovoj hrani?

Da, u potpunosti podržavamo prava potrošača da znaju šta je u njihovoj hrani, i revnosni smo u pružanju informacija o upotrebi sastojaka koji potiču od GMO-a u Nestlé proizvodima širom sveta.

Da li Nestlé podržava propise o GMO označavanju i obelodanjivanju?

Mi u potpunosti podržavamo označavanje sastojaka u Nestlé proizvodima koji potiču od GMO-a kako bi pomogli ljudima da donesu odluku o kupovini hrane na osnovu datih  informacija. Strogo se pridržavamo svih nacionalnih zakona i propisa koji se odnose na označavanje sastojaka dobijenih iz genetski modifikovanih (GM) useva.

Greenpeace izveštaj o oslobađanju od plastike

Izveštaji Greenpeace - Oslobađanje od plastike The Greenpeace / Break Free from Plastic i  Kriza interesa - A Crisis of Convenience, ukazuju na štetu koju plastična ambalaža za hranu i piće nanosi morima, okeanima i plovnim putevima, s naglaskom na važno pitanje životne sredine.

Društvo Nestlé je u potpunosti posvećeno smanjenju uticaja ambalaže na prirodnu sredinu. Naša vizija je da nijedno od proizvodnih pakovanja, uključujući plastiku, ne bi trebalo da završi na deponiji ili kao otpad.

Da bismo to postigli, ambicija nam je da se do 2025. 100% naše ambalaže ponovo upotrebi ili reciklira 100% of our packaging will be reusable or recyclable by 2025.

Sarađujemo sa našim industrijskim partnerima na iznalaženju različitih rešenja za pakovanja proizvoda kako bismo smanjili upotrebu plastike, olakšali recikliranje i razvili nova rešenja za uklanjanje otpada.

Društvo Nestlé se takođe obavezalo da će pomoći u efikasnijem pružanju informacija o reciklaži na našoj oznaci na proizvodima da bi pomoglo potrošačima da na pravi način odlože ambalažu.

Jedini način da se ozbiljno pozabavimo problemom zagađenja plastikom je da radimo zajedno i putem saradnje unapredimo upravljanje ambalažnim otpadom.

Šta kompanija Nestlé preduzima kako bi rešila problem plastičnog ambalažnog otpada?

Rešavanje problema zagađenja plastikom je hitan prioritet za nas. Ovu odgovornost shvatamo veoma ozbiljno.

Ubrzavamo naše postupke rešavanja problema plastičnog otpada kako bismo napravili značajnu razliku svugde gde poslujemo. Stoga, sarađujemo sa vladama, nevladinim organizacijama, dobavljačima, rukovodiocima otpadom, trgovcima na malo i drugim kompanijama kako bismo preduzeli smislene akcije.

Naša vizija je da nijedna od naših ambalaža, uključujući plastiku, ne završi na deponiji za otpad ili kao smeće. Ta vizija nije samo neki uzvišeni ideal - naporno radimo kako bismo ga ostvarili i pomogli da ostvarimo budućnost bez otpada.

Prošle godine smo najavili našu posvećenost da do 2025. godine postignemo da 100% naše ambalaže bude reciklirano ili ponovo upotrebljeno. U januaru 2019. godine započeli smo sa širom vizijom budućnosti bez otpada i najavili niz konkretnih postupaka.

Mi znamo da to nije dovoljno. Odlučni smo u razmatranju svake dostupne mogućnosti za rešavanje ovog složenog izazova i prihvatanju višestrukih rešenja koja bi odmah mogla imati uticaja.

Usredsređujemo svoje napore na tri oblasti kako bismo pokrenuli promene: (1) Uvođenje alternativnih materijala (2) Rad na stvaranje budućnosti bez otpada i (3) Pokretanje novih oblika ponašanja.

Šta vaše tri ciljane oblasti u rešavanju problema ambalažnog otpada uključuju?

Više informacija možete pronaći na našoj stranici posvećenoj toj temi, Rad na stvaranje budućnosti bez otpada, no ukratko:

1. Uvođenje alternativnih materijala

U decembru 2018. godine najavili smo osnivanje Nestlé Instituta za ambalažu i pakovanje, kako bismo ubrzali svoje postupke rešavanja problema plastičnog otpada i napravili značajnu razliku svugde gde poslujemo. Iz tog razloga razvijamo održive materijale za pakovanje i sarađujemo sa industrijskim partnerima kako bi povećali obim istraživanja i inovacija.

Preko Instituta trenutno istražujemo niz inovacija, uključujući nove materijale na bazi papira, kao i biorazgradive/kompostabilne polimere koji se takođe mogu reciklirati.

Od 2020. do 2025. Nestlé će prekinuti upotrebu plastike koja se ili ne može reciklirati ili se teško reciklira kada je u pitanju ambalaža svih naših proizvoda širom sveta i ponudiće alternativne materijale za pakovanje i uspostaviti partnerstva sa stručnjacima za pakovanje, uključujući Danimer Scientific i PureCycle Technologies.

Odlučni smo u smanjenju upotrebe plastike za jednokratnu upotrebu. U tu svrhu uvodimo ambalažu za višekratnu upotrebu, nove sisteme isporuke i inovativne poslovne modele.

2. Oblikovanje budućnosti bez otpada

Osim ispunjenja obaveza iz 2025, naša dugoročna ambicija je da zaustavimo dovod plastike u prirodnu sredinu gde god da poslujemo. Ovde je glavni izazov prikupljanje i razvrstavanje otpada, posebno u zemljama bez formalnih sistema za rukovođenje otpadom.

Nestlé i Veolia, vodeća svetska kompanija za upravljanje resursima, udružili su snage u prikupljanju, sortiranju i recikliranju plastičnog materijala - sa posebnim naglaskom na fleksibilnu plastičnu ambalažu. Projekti će se fokusirati na 11 prioritetnih zemalja širom Azije, Afrike, Južne Amerike i Evrope.

Radeći s našim kolegama, pokrenuli smo i Savez za recikliranje plastike u Africi koji ima za cilj da poboljša prikupljanje i recikliranje plastike, a samim tim i otvaranje novih radnih mesta i podsticanje trgovine.

U Indoneziji je Nestlé postala prva prehrambena kompanija koja je učestvovala u projektu STOP, vodećom inicijativom za sprečavanje dovoda plastike u okean putem razvoja partnerstava sa gradovima i vladama u jugoistočnoj Aziji.

Takođe smo sklopili partnerstvo sa drugim preduzećima i vladama kako bismo potpisali New Plastics Economy Global Commitment, inicijativu koju sprovode Ellen MacArthur Foundation i UNEP, sa ciljem promovisanja i podsticanja napretka u rešavanju problema plastičnog otpada.

3. Pokretanje novih oblika ponašanja

Mi u kompaniji Nestlé želimo se voditi primerom i to tako da odmah preduzimamo mere kako bismo izbegli plastični otpad u našim objektima i stoga sarađujemo sa lokalnim zajednicama.

Svih 4200 postrojenja kompanije Nestlé upravo uklanja plastiku za jednokratnu upotrebu koja se ne može reciklirati i zamenjuje je materijalima koji se mogu lako reciklirati ili ponovno upotrebiti.

Objavićemo našu obavezu prema recikliranju na svim našim stranicama i snabdećemo postrojenja za recikliranje materijalima kao što su PET i aluminijum.

Nestlé radnici na svim lokacijama i nivoima takođe će posvetiti svoje dane volontiranja uklanjanju smeća i učestvovati u aktivnostima čišćenja na Svetski dan okeana 8. juna 2019. godine. Naš izvršni odbor i zaposleni u našem glavnom sedištu učestvovaće u aktivnosti čišćenja Ženevskog jezera u leto 2019.

Šta podrazumevate kada kažete da „stopostotna mogućnost recikliranja nije dovoljna”?

Ni postizanje stopostotne mogućnosti recikliranja, a ni proizvodnja ambalaže za višekratnu upotrebu nisu dovoljni. Mi smo se obavezali da postignemo taj cilj do 2025. godine, ali znamo da to nije dovoljno.

Prestaćemo sa korišćenjem plastične ambalaže gde god je to moguće i istražićemo alternative, kao što su materijali na bazi papira i biorazgradivi ili kompostabilni materijali.

To je posebno važno u mestima gde ne postoji dostupna infrastruktura za recikliranje ili je neće biti neko vreme. Nestlé takođe učestvuje u projektima čiji je cilj smanjenje gomilanja plastičnog otpada u prirodnoj sredini, kao što je projekat STOP u Indoneziji.

U kompaniji Nestlé ulažu se napori u oblikovanje budućnosti bez otpada, stoga podstičemo naše zaposlene da svoje dane volontiranja posvete sakupljanju otpada.

Šta znači „ukidanje” plastike koja se ili ne može reciklirati ili se teško reciklira?

Napravili smo popis vrsta plastike koje je teško reciklirati i koje ćemo prestati koristiti kako bismo pomogli reciklažu, sa vremenskim rasporedom za njihovo postepeno ukidanje.

Takođe smo započeli uklanjanje plastike u raznim materijalima u našim poslovanjima za proizvodnju sladoleda, poslastica i pića, kao i sa smanjenjem količine folije koju koristimo. Taj trud bi mogao dovesti do toga da već 2019. godine uklonimo više od 40000 tona plastike.

Koje su glavne alternative plastici koje ćete koristiti?

Naš pristup uključuje istraživanje potpuno razgradivih ili „biorazgradivih” materijala, što može smanjiti uticaj ambalažnog otpada gdje je prikupljanje i recikliranje teško ili su objekti nedostupni.

Moramo osigurati da se ti materijali mogu reciklirati kako bi se izbegle neželjene posledice, a mi ćemo nastaviti da promovišemo i recikliranje i promene u ponašanju kako bi se dovelo do pravilnog odlaganja ambalaže.

Za neke od naših proizvoda koji uključuju organske ostatke, kao što su kapsule za kafu, verujemo da kompostiranje nudi najbolji način za povećanje reciklaže. Radimo na novoj generaciji kapsula kako bismo to omogućili.

Za primene kao što je papir, nove barijerne folije omogućiće potrošačima da ih recikliraju kao papir.

Takođe sarađujemo sa kompanijama Danone, PepsiCo i Origin Materials u Savezu za NaturALL flaše kako bismo razvili PET flašu na biološkoj osnovi.

Šta je sa alternativnim načinima isporuke Nestlé proizvoda?

Trenutno testiramo nekoliko zanimljivih pristupa, od kojih je jedan Projekat LOOP u SAD-u gde se koriste posude za sladoled Häagen-Dazs-a koje se mogu iznova napuniti.

Ali ovi modeli sami po sebi neće rešiti problem. Oni su deo šireg spektra aktivnosti koje uključuju povećanje mogućnosti recikliranja ambalaže i povećanje stope recikliranja te i istraživanje biorazgradive i kompostabilne ambalaže.

Nestlé posluje u 196 zemalja širom sveta. Moramo pronaći pravo rešenje za svaku situaciju.

Šta činite kako biste povećali upotrebu reciklirane plastike?

Naša trenutna upotreba reciklirane plastike na globalnom nivou iznosi 5%, ali mi uporno radimo na povećanju tog procenta.

Mi već koristimo recikliranu plastiku u našim folijama, a Nestlé Waters planira da poveća svoju upotrebu recikliranog PET sadržaja (rPET) u bocama na 35% na svetskom nivou do 2025. i na 50% u SAD-u.

Osim toga, Nestlé Waters će povećati reciklirani PET sadržaj za svoje evropske brendove Acqua Panna, Buxton, Henniez i Levissima na 50% do 2025.

Do 2025. godine u Evropi, boce, PET slojevi u laminatima, čepovi na staklenim posudama i limenkama, ovali za mesne proizvode, te plastični omotači za pakovanje više komada proizvoda koristiće najmanje 25-50% recikliranog materijala, zavisno od vrste ambalaže.

Koji je vaš odgovor na najnoviji izveštaj Greenpeace-a o ambalažnom otpadu?

Izveštaj Greenpeace-a / Oslobodimo se plastike „Kriza pogodnosti”, ističe izazov sa kojim se suočavamo kao društvo u rešavanju problema ambalažnog i plastičnog otpada.

Kao što izveštaj pokazuje, Nestlé ima značajan udeo u količini ambalaže kojom bi trebalo upravljati. Ova stranica pokazuje kako naporno radimo na uklanjanju plastike koja se ne može reciklirati i istražujemo alternative.

Radeći sa našim partnerima u lancu vrednosti i industrijskim udruženjima, istražujemo rešenja za smanjenje upotrebe plastike, olakšavamo recikliranje i razvijamo nove pristupe za uklanjanje plastičnog otpada.

Svi želimo da vidimo budućnost bez otpada. Veoma je važno da robne marke, proizvođači ambalaže, kompanije za upravljanje otpadom, vlade i civilno društvo deluju zajedno kako bi to i ostvarili.

Zašto uopšte koristite plastiku, a ne više „ekološki prihvatljive” alternative?

Plastična ambalaža ima važnu ulogu u osiguravanju bezbednosti naše hrane i pića i u smanjenju gubitka hrane i stvaranja otpada. Pre izmena, moramo pažljivo razmotriti sve alternative.

Cilj nam je da koristimo ambalažu sa najmanjim mogućim uticajem na prirodnu sredinu. U svakoj zemlji u kojoj Nestlé posluje moramo se pridržavati domaćih propisa i standarda za hranu, koji često diktiraju vrste materijala koje možemo koristiti za pakovanje naših proizvoda.

Nove tehnologije i inovacije donose širi izbor ambalažnih materijala i formata pogodnijih za prirodnu sredinu. Prepoznajemo to i obavezali smo se da radimo sa našim partnerima i industrijskim udruženjima na istraživanju novih rešenja za ambalaže - kako bismo smanjili upotrebu plastičnih materijala, olakšali recikliranje i razvili nove pristupe za uklanjanje plastičnog otpada.

Šta je sa problemom ambalaže za jednokratnu upotrebu?

Budući da broj samačkih domaćinstava raste, tako se povećava i potražnja za manjim veličinama porcija, zbog čega su proizvodi za jednu porciju sve popularniji. Svesni smo da ambalaža za jednu porciju, što često bude i „jednokratna upotreba”, predstavlja ogromni udeo plastičnog otpada u prirodnoj sredini.

Sarađujemo sa drugima u pronalaženju delotvornih prilagodljivih rešenja za ovo kritično pitanje, uključujući alternativne vrste pakovanja, poboljšanje prikupljanja ambalaže nakon upotrebe i razvoj efikasne infrastrukture za recikliranje.

Zašto koristite PET flaše i kako podstičete njihovo recikliranje?

PET osigurava lakoću, otpornost i prozirnost, te je materijal koji se može u potpunosti reciklirati. Međutim, polovina svih flaša se ne reciklira - značajna količina završi na deponiji otpada ili kao morski otpad.

Kao globalna kompanija za flaširanu vodu, naša je odgovornost da pomognemo u otkrivanju svih ekonomskih, socijalnih i ekoloških prednosti PET flaša kao resursa za višekratnu upotrebu.

Razvijamo saradničke projekte koji bi mogli da poboljšaju prikupljanje plastike i podelićemo naše rezultate kako bismo procenili mogu li se povećati ili umnožiti. Na primer, u SAD-u smo uložili 6 miliona dolara u Fond Zatvorene Petlje (koji sakuplja novac od poslovnih, vladinih i društvenih partnera), kako bi razvili programe infrastrukture za recikliranje u američkim gradovima.

Potrošači takođe imaju važnu ulogu. Pomogli smo u podizanju svesti uz pomoć platformi brendova i korporativnih obrazovnih programa, kao što su R-Generation u Italiji, Argentini, Ujedinjenom Kraljevstvu i Tajlandu. U Severnoj Americi dali smo jasne i dosledne instrukcije za recikliranje (How2Recycle) na nalepnicama flaša od pola litra na svim našim glavnim robnim markama u SAD-u. Nastavićemo sa korišćenjem snage naših brendova kako bismo ohrabrili potrošače na recikliranje.

Šta činite da povećate održivost PET flaša?

Primenjujemo principe „recikliranja prema dizajnu” i sprovodimo procene životnog ciklusa kako bismo smanjili uticaj svih naših flaša za piće na prirodnu sredinu. Tokom proteklih 10 godina smanjili smo količinu PET-a potrebnu za svaki litar flaširane vode za 22%.

Nestlé Waters povećaće sadržaj recikliranog PET-a u svojim bocama na 35% do 2025. godine na svetskom nivou i na 50% u SAD-u, sa posebnim naglaskom na marku Poland Spring. Poslovanja će isto tako povećati sadržaj recikliranog PET-a na 50% do 2025. godine i za evropske marke Buxton, Henniez i Levissima.

2016. godine postali smo suosnivači Saveza za NaturALL boce, zajedno sa Danone i Origin Materials, a sve sa ciljem povećanja sledeće generacije PET-a biološkog porekla, upotrebom sirovina za biomasu – kao što su karton i drvena kaša - koje ne odvraćaju resurse ili zemlju koji su potrebni u proizvodnji hrane.

Radimo na razvoju PET flaše napravljene od 100% održivih i obnovljivih izvora i učinićemo tehnologiju dostupnom celoj industriji hrane i pića.

Kako Nestlé smanjuje ukupnu upotrebu ambalaže?

Poslednjih smo godina ostvarili značajan napredak u smanjenju količine ambalaže koja se koristi za naše proizvode, osiguravajući pritom njihov kvalitet i bezbednost. Pomoću procesa eko-dizajna na pravom smo putu da postignemo naš cilj izbegavanja 140000 tona ambalažnog materijala do 2020, u poređenju sa 2015. godinom.

Do kraja 2017. godine uklonili smo više od 100000 tona ambalažnog materijala iz naših proizvodnih procesa. To je količina materijala jednaka 10 Ajfelovih kula.

Pre aprila 2018. godine, Nestlé se obavezao da poboljša ekološki učinak našeg pakovanja. To uključuje i smanjenje ukupne količine materijala za pakovanje. Naše nove obaveze nastaju na tom temelju, kako bi se stvorio ciljani pristup rešavanju problema plastične ambalaže.

I dalje vršimo optimizaciju pakovanja u skladu sa našom Politikom ekološke održivosti, ne samo smanjivanjem količine koju koristimo, već i upotrebom inovativnih materijala ili primenom rešenja za pakovanje kako bismo poboljšali efikasnost pakovanja i efikasnost transporta.

Kako pomažete razvoj sistema za prikupljanje, sortiranje i recikliranje plastike?

Aktivno učestvujemo u razvoju funkcionalnih sistema za prikupljanja, sortiranja i recikliranja u zemljama u kojima poslujemo. U rešavanju globalnih problema plastičnog ambalažnog otpada ključnu ulogu, osim industrijskih igrača, imaju i lokalne i državne vlade, civilno društvo i potrošači.

Naš način rada zavisi od toga kako se otpadom upravlja na određenom mestu, ali može uključivati ​​i razvoj šema povrata depozita (DRS) ili pristupe proširene odgovornosti proizvođača (EPR). Iskoristićemo naše iskustvo i tehničku stručnost kako bismo dodali vrednost i preuzeli vodeću ulogu u promeni industrije gde god da možemo.

Kako možete da pomognete potrošačima da pravilno recikliraju ambalažu?

Potrošači imaju ključnu ulogu u poboljšanju stope recikliranja, a mi smo posvećeni podizanju njihove svesti kada je u pitanju ispravan načinu odlaganja i recikliranja ambalaže naših proizvoda, uključujući i putem etiketa. Učinićemo to putem naših robnih marki i korporativnih komunikacijskih kanala.

Šta je sa mikro-plastikom u flašama za vodu?

Za više informacija o mikro-plastici posetite našu stranicu Pitajte Nestlé.