Sort by
Sort by

Šta Nestlé preduzima za poboljšanje dobrobiti životinja na farmama?

Nestlé kupuje proizvode od mesa, živine i jaja koje proizvode farmeri širom sveta. Većina mesa i živine koju koristimo kupujemo kao gotova jela, zamrznute obroke i hranu za kućne ljubimce. Većinu proizvoda dobijenih od jaja koristimo u majonezu, testenini i kolačima. Stremimo najvišim mogućim standardima za dobrobit životinja na farmama i njihovom poboljšanju širom globalnog lanca snabdevanja.

Naša posvećenost dobrobiti životinja na farmama Commitment on Farm Animal Welfare (pdf, 2Mb) zasniva se na principima Svetske organizacije za zdravlje životinja (OIE). To uključuje obećanje o postepenom ukidanju prakse koja se zasniva na OIE Pet Sloboda. To su oslobađanje od gladi, žeđi i neuhranjenosti, od straha i bede, fizičkog bola i nelagodnosti, ozleda i bolesti. Mi podržavamo rad OIE-a u promovisanju ovih sloboda u globalnom lancu snabdevanja hranom.

Naš vodeći Princip za odgovorno snabdevanje Responsible Sourcing Guideline (pdf, 2Mb) nam je smernica za nabavku mesa, proizvoda od živine i jaja i mlečnih proizvoda. Svi naši dobavljači moraju da se pridržavaju ovih smernica koje nastavljamo da sprovodimo kroz naš globalni lanac snabdevanja.

Društvo Nestlé je potpisalo globalni sporazum o saradnji sa Compassion in World Farming koji pomaže u poboljšanju naših izvora snabdevanja i podstiče širu transformaciju lanca snabdevanja.

U oktobru 2018. smo se pridružili i Globalnom savezu za dobrobit životinja Global Coalition for Animal Welfare (GCAW), te u saradnji sa nizom drugih kompanija unapređujemo globalne standarde za dobrobit životinja.

Obećali smo niz konkretnih akcija da bismo doprineli dobrobiti koka nosilja. Naš cilj je da do 2025. godine za sve naše prehrambene proizvode na globalnom nivou koristimo samo jaja kokošaka koja nisu zatvorena u kavezima. Ovo podrazumeva sva jaja sa ljuskom i proizvode od jaja (kao što su prah i tečnost celog jajeta i prah i tečnost belanca) koje Nestlé direktno nabavlja kao sastojke.

Uspostavićemo ovu tranziciju u Evropi i USA do 2020. godine. U ostalom delu američkog kontinenta, na Bliskom Istoku, Africi i Okeaniji učinićemo to do 2025. godine, a u Aziji ćemo težiti da to bude u istom tranzicionom periodu, ukoliko uslovi to budu dozvolili.

U nekim delovima sveta i u Evropi, preko 40% naših jaja je od kokošaka koje nisu zatvorene u kavezima.

Društvo Nestlé se takođe javno obavezalo da će poboljšati dobrobit pilića (pilića uzgajanih za meso), koji se koriste za prehrambene proizvode, u Sjedinjenim Državama do 2024., a u Evropi do 2026. godine.