Sort by
Sort by

Šta Nestlé radi da poboljša nabavku palminog ulja?

Da li Nestlé koristi palmino ulje i koju količinu kupuje?

Nestlé koristi palmino ulje kao sastojak u mnogim proizvodima. U isto vreme se trudi da ispuni potražnju, a da se u asortimanu nađu i proizvodi čija receptura ne sadrži palmino ulje.

Kupili smo oko 460000 tona palminog ulja u 2016. godini. Mi kupujemo palmino ulje od prerađivačkih kompanija iz Malezije, Indonezije, Latinske Amerike i Zapadne Afrike.

Šta Nestlé čini u korist odgovorne proizvodnje palminog ulja?

Društvo Nestlé radi na tome da u svom lancu snabdevanja poveća količinu palminog ulja sigurnog porekla kako bi obezbedilo da i dobavljači poštuju naš Standard Responsible Sourcing Standard (pdf, 2Mb).

Ovaj Nestlé Standard Nestlé Responsible Sourcing Standard sadrži izričite odredbe koje se odnose na zaštitu tresetnog zemljišta i zemljišta sa visokim udelom ugljenika koja su kritična u borbi protiv krčenja šuma, kao i odredbe za sprečavanje socijalnih sukoba koji mogu nastati iz mogućih sporova oko prava na zemljište i otkupa zemljišta.

Svi naši dobavljači moraju da se pridržavaju lokalnih zakona i propisa u skladu sa našim vodećim principima. Od 31.decembra 2015. dobavljači ne smeju da gaje palme niti nabavljaju palmino ulje iz područja čije su prirodne šume uništene. Oni moraju da poštuju pravo na slobodni, pristanak prethodno informisanih lokalnih autohtonih zajednica, kao i da zaštite šume na zemljištu sa visokim udelom ugljenika i tresetnom zemljištu.

Sa našim partnerom Earthworm Foundation trenutno mapiramo naš lanac snabdevanja palminim uljem. Sada možemo da pratimo više od 90% palminog ulja do početnog mlina i skoro polovinu do plantaže. Ambicije su nam da do 2020. naše palmino ulje bude nabavljeno iz 100% odgovornog uzgoja.

Nestlé se takođe fokusira na programe tehničke podrške poljoprivrednicima sa malim gazdinstvima, uključujući inicijativu fondacije Earthworm Foundation 'Rurality' initiative. Ovo fokusiranje na mala gazdinstva je odličan način za unapređenje našeg odgovornog snabdevanja palminim uljem i ostvarivanje značajnog napretka u kvalitetu života poljoprivrednika koji nas snabdevaju.

Šta Nestlé radi po pitanju zloupotrebe radnih i ljudskih prava?

Zloupotrebe ljudskih prava nemaju mesto u lancu snabdevanja palminim uljem, ali se po pravilu javljaju u sektoru za palmino ulje. Da bi im se pristupilo sistematski potrebni su snažni i kolektivni postupci za transformaciju industrije i podizanje standarda. Trudimo se da rešavamo sve zloupotrebe koje se dešavaju sarađujući blisko sa svima.

U aprilu 2018. pokrenuli smo sveobuhvatni akcioni Plan za rešavanje prava radnika u lancu izrade palminog ulja. Ovaj plan ima za cilj fokusiranje na aktivnosti i intervencije u rešavanju prava radnika zajedno sa našim partnerima i drugim učesnicima u industriji. Redovno ćemo objavljivati informacije o našem napretku.

Objavili smo naš  Action Plan (pdf, 400Kb) zajedno sa Procenom prava radnika Labour Rights Assessment u lancu snabdevanja palminim uljem u Indoneziji, koju nam je 2017. uradio danski Institut za ljudska prava (Danish Institute for Human Rights) (DIHR) zajedno sa Fondacijom Earthworm Foundation. Ovu procenu koja se fokusira na radna prava uradili su timovi DIHR-a i Fondacije Earthworm Foundation  tako što su intervjuisali preko 200 ljudi, radnika zaposlenih na mlinovima, plantažama i malim gazdinstvima, kao i članove lokalne zajednice.

Pomoću ove procene, društvo Nestlé je pokušalo da stekne dublje razumevanje stvarnih i potencijalnih uticaja na rad u lancu snabdevanja palminim uljem u Indoneziji. Takođe smo nastojali da razvijemo preporuke o našim ulogama i ulogama ostalih učesnika u industriji i da vodimo računa o njima.

Pod ostalim učesnicima se podrazumeva državna uprava, civilno stanovništvo, nacionalna i međunarodna tela izdavanje uverenja o održivosti, kao što su indonezijsko Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), zatim i međunarodne organizacije i kupci palminog ulja.

Akcioni Plan je sledeći korak u radu na postizanju održivog lanca snabdevanja, nadograđujući se na već postojeći program odgovornog snabdevanja. Put ka postizanju transformacija u sektoru palminog ulja je dugačak i ima još mnogo toga da se uradi. Ali radeći u saradnji sa drugima, verujemo da ćemo doći do vidljivih, željenih promena.

Kakav je vaš odgovor na Greenpeace izveštaj o „Konačnom odbrojavanju“?

Krčenje šuma je ozbiljno i složeno pitanje. Cela industrija palminog ulja mora da radi zajedno na tome, sa više transparentnosti, uključenosti i direktnog angažovanja u lancu snabdevanja i izgradnji kapaciteta.

Naša ambicija je da do 2020. svo palmino ulje koje koristimo bude iz odgovornog snabdevanja by the end of 2020 all of the palm oil that we use is responsibly sourced (pdf, 1Mb) i nastavljamo da radimo tako što ćemo obezbediti da dobavljači društva Nestlé rade po tim standardima.

Zabrinuti smo navedenim u izveštaju Wilmar in Greenpeace’s te stoga blisko sarađujemo sa našim partnerom, fondacijom Earthworm Foundation na rešavanju ovih pitanja i preduzimanju odgovorne i brze akcije gde god je to potrebno. Podržavamo najavu Wilmar-a koji teži ka dobijanju 100% nezavisnog, verifikovanog lanca snabdevanja bez krčenja šuma, bez treseta i bez eksploatacije (NDPE) do 2020.godine by Wilmar that it has set the goal of obtaining a 100 percent independently verified No Deforestation, No Peat and No Exploitation (NDPE) compliant supply chain by 2020 (pdf, 104 Kb).

Zajedno sa Fondacijom Earthworm Foundation, neprekidno mapiramo naš lanac snabdevanja i pomažemo našim dobavljačima u ispunjavanju našeg Standarda Responsible Sourcing Standard. Ako se naši dobavljači ne pridržavaju ovog standarda, mi ćemo preduzeti odlučne mere, uključujući i potencijalne suspenzije naše komercijalne saradnje. Ovde možete pogledati listu dobavljača koji su nedavno uklonjeni iz Nestlé lanca snabdevanja a list of suppliers that have recently been removed from the Nestlé supply chain, ili će biti uklonjeni najkasnije do 30. septembra 2018.

Postavili smo dodatne mere za poboljšanje transparentnosti i prakse dobavljača. U februaru 2018. smo objavili kompletan spisak svih naših dobavljača palminog ulja prvog reda Tier 1 suppliers of palm oil i listu svih mlinova a list of all of the mills kod kojih pratimo naše snabdevanje.

Do kraja 2018. postaćemo prva globalna kompanija koja će primeniti the first global food company to implement Starling – satelitsku uslugu koju su razvili Airbus i Fondacija Earthworm Foundation – kako bi sa 100% uspešnosti nadgledali naš globalni lanac snabdevanja palminim uljem. Svrha ovog sistema je da se potencijalno krčenje šuma otkrije u ranoj fazi.

Kako odgovarate na izveštaj organizacije Amnesty International o palminom ulju?

Izveštaj Amnesty International o „Velikom indonezijskom skandalu s palminim uljem“ ‘Indonesia, The Great Palm Oil Scandal’, ustanovio je navodna kršenja ljudskih prava u Indoneziji što ne možemo da dozvolimo u našem lancu snabdevanja palminim uljem. Oni su bili povezani sa našim dobavljačem Wilmar i iz tog razloga blisko sarađujemo sa društvom Wilmar na rešavanju ovog problema.

Društvo Nestlé je aktivno sarađivalo sa Amnesty International tokom izrade nacrta ovog izveštaja i pružilo detaljne informacije o svojoj saradnji sa društvom Wilmar. Objavili smo javni odgovor na četiri pisma koja nam je Amnesty International poslao od oktobra 2016. i sastali smo se sa njima kako bi razgovarali o situaciji i napretku na terenu.

Neka od pitanja koja Amnesty ističe su složena, tako da se i efikasni pravni lekovi, poboljšana praksa i sistemske promene ne mogu desiti preko noći.

Šest godina smo sarađivali sa partnerima, uključujući Fondaciju Earthworm Foundation, na poboljšanju transparentnosti, doslednosti i ponašanju dobavljača u industriji palminog ulja. Naš Standard odgovornog snabdevanja Responsible Sourcing Standard sadrži stroga pravila o pravima radnika. Mi ćemo suspendovati sve dobavljače koji ne ispunjavaju zahteve ovog standarda.

Pročitajte ovde naš potpuni odgovor na Amnesty izveštaj full response to the Amnesty report.

Šta vi radite da biste zaustavili krčenje šuma u vašem lancu snabdevanja palminim uljem?

Nestlé se obavezuje da do 2020. obezbedi da ne dođe do krčenja šuma tamo gde nabavljamo naše sastojke za proizvode i ambalažu no deforestation takes place where we source our ingredients and packaging materials by 2020. Ova obaveza iz 2010. je prva takve vrste napravljena u oblasti prehrambene industrije.

Obećali smo da ćemo zaustaviti krčenje šuma u lancu snabdevanja palminim uljem i da ćemo se u saradnji s našim dobavljačima fokusirati na poboljšanje sledljivosti da bi smo tačno znali odakle nam dolazi palmino ulje.

U septembru 2018. postali smo prva globalna prehrambena kompanija koja koristi Starling, satelitsku uslugu koju su razvili Airbus i Earthworm Foundation, kako bi nadgledali 100% lanca snabdevanja palminim uljem.

Takođe, u aprilu 2019. društvo Nestlé je razvilo kontrolni panel Transparency Dashboard koji koristeći podatke Starlinga, daje informacije o krčenju šuma uočena u blizini mlinova iz kojih potiče naše palmino ulje.

Koristeći ove podatke povećavamo udeo palminog ulja iz odgovornog snabdevanja. Palmino ulje koje dobijamo od dobavljača u potpunosti zadovoljava naš Standard odgovornog snabdevanja. Standard odgovornog snabdevanja izričito zabranjuje krčenje šuma u našem lancu snabdevanja.

Sada pratimo preko 90% palminog ulja u nazad do početnog mlina i skoro polovinu čak do plantaže. Težimo da do 2020. godine postignemo 100% odgovornu proizvodnju palminog ulja (potpuno usklađeno sa našim standardom).

Šire gledano, Nestlé podržava Forum robe široke potrošnje Consumer Goods Forum da bi se postigao nulti nivo krčenja šuma do 2020. Potpisali smo NY Deklaraciju o šumama New York Declaration on Forests (pdf, 1Mb) i aktivni smo član Saveza tropskih šuma 2020 Tropical Forest Alliance 2020. Ova partnerstva su posvećena okončanju pojave krčenja šuma.

Šta Nestlé radi da zaustavi nabavku palminog ulja koje dolazi iz kompanija koje imaju udela u krčenju prašuma u indonezijskom ekosistemu Leuser?

Veoma smo zabrinuti zbog neprekidnog krčenja šuma u indonezijskom ekosistemu Leuser i navodne uključenosti kompanija koje tamo proizvode palmino ulje.

Naši direktni dobavljači su sarađivali sa svim svojim dobavljačima u krugu od 50 km oko ekosistema Leuser i organizovali su nekoliko radionica u regionu da bi podigli svest o važnosti ekosistema i podstakli potrebu za kolektivnom akcijom u cilju njegove zaštite.

Pokretanjem naše saradnje sa Starling uslugom satelitskog nadgledanja, do kraja 2018. godine, na 100% našeg globalnog lanca snabdevanja palminim uljem, imaćemo detaljan uvid u promene na šumskim pokrivačima u blizini lokacija našeg lanca snabdevanja.

Budući da krčenje šuma neće prestati samo direktnim rešavanjem problema u našem vlastitom lancu snabdevanja, mi takođe sarađujemo sa fondacijom Earthworm Foundation i više dobavljača koji nabavljaju u Aceh Tamiang u Indoneziji, kako bi se bavili problemom krčenja šuma i na pejzažnom nivou. Ovaj pejzaž ima isti problem kao i Leuser ekosistem. Ova Inicijativa ima cilj da doprinese planskom korišćenju državnog zemljišta u državi da bi se stvorio otporan i napredan ekosistem i zajednica, putem saradnje više zainteresovanih strana. Ako ovaj pilot model bude uspešan mi ćemo ga koristiti i ubuduće u rešavanju problema krčenja šuma.

Od društava koja su identifikovana u nedavnim kampanjama u vezi sa ovim pitanjem,  PT Agra Bumi Niaga i PT Surya Panen Subur II, ranije su bili pod-dobavljači našim direktnim dobavljačima. Trenutno sarađujemo sa našim direktnim dobavljačima na uklanjanju ovih društava, kao i svih drugih koji su uključeni u kontinuirano krčenje šuma, a pripadaju našem lancu snabdevanja.

Da li se snabdevate palminim uljem iz REPSA u Gvatemali?

Odlučili smo da prestanemo da nabavljamo palmino ulje iz REPSA. Ispunićemo naše postojeće ugovore sa tom kompanijom, ali ih nećemo obnavljati. Očekujemo da ćemo prekinuti komercijalne veze sa njima do kraja 2018.

Da li se Nestlé snabdeva palminim uljem iz IOI Grupe?

Društvo Nestlé je obustavilo kupovinu od IOI Grupe u martu 2016. Odmah nakon njihove suspenzije iz Okruglog stola o održivom palminom ulju (RSPO), a nakon navoda o kršenju ljudskih prava i krčenju šuma.

Od tada, angažovani smo da sa IOI-em i uz njihove napore, poboljšamo njihovu praksu odgovornog snabdevanja. Razvijen je akcioni plan da bi se postavili naši ciljevi za sledljivost do plantaža, upravljanje dobavljača treće strane i za široko uticajne sisteme upravljanja životnom sredinom i društvom.

Od trenutka suspenzije, IOI je ostvario napredak u sistemskom preoblikovanju načina na koji njihovo poslovanje funkcioniše u pogledu održivosti. Usled njihovog napretka RSPO je ukinuo suspenziju, a Greenpeace obustavio svoju kampanju. U junu 2017. smo i mi odlučili da prekinemo našu obustavu kupovine od IOI i da nastavimo da ih angažujemo uz kontrolu njihovog napretka u odnosu na akcioni plan, uključujući i praćenje rada IOI-a na rešavanju slučaja Pelita, sporne zemlje sa lokalnim zajednicama.

Šta preduzimate po pitanju rešavanju problema nabavke palminog ulja od strane Indofood-a?

U decembru 2016. Nestlé i Indofood Group u Indoneziji su postigli dogovor da mi preuzmemo nabavku palminog ulja za Nestlé proizvode proizvedene u okviru ovog zajedničkog ulaganja – proces koji je završen početkom 2018.

Nestlé i Indofood Group su se dogovorili da u septembru 2018. iz komercijalnih razloga prekinu zajedničko ulaganje.

Šta je sa palminim uljem i zdravstvenim problemima?

Nestlé koristi rafinirano palmino ulje kao sastojak u brojnim proizvodima. Gde god da poslujemo, mi to radimo strogo u skladu sa svim relevantnim propisima i zakonima o bezbednosti hrane, a često i iznad toga.

Zabrinuti smo i u vezi sa MCPD derivatima kiselina iz palminog ulja i drugih rafiniranih biljnih ulja i sa našim dobavljačima radimo na tome da ti nivoi budu što je moguće niži. Kvalitet i sigurnost naših proizvoda su prioriteti o kojima se ne može raspravljati.