Sort by
Sort by

132 mladih u Srbiji dobilo posao ili praksu pomoću „Saveza za mlade“

Back to Press releases

Članice Saveza za mlade (Aliance for YOUth) obezbedile su trening i posao za 50.000 mladih Evropljana za samo godinu dana. Ovo je polovina od ukupno 100.000 radnih mesta i mogućnosti za obuku mladih, koliko su se kompanije članice ovog saveza prošle godine obavezale da će kreirati u periodu od tri godine.

Savez za mlade je poslovna inicijativa sa ciljem zapošljavanja mladih u Evropi, pokrenuta 2014. godine od strane kompanije Nestlé, a koja danas okuplja 200 partnerskih kompanija. U skladu s preuzetim obavezama kompanije Nestlé na globalnom nivou, Nestlé Adriatic se, u sklopu projekta „Nestlé Needs YOUth“, obavezao da će u periodu od 2014. do 2016. godine zaposliti 60 mladih do 30 godina starosti (20 po godini), te u program uključiti 90 osoba kroz programe pripravništva (30 po godini). Svesni važnosti ove inicijative i uloge kompanije u stvaranju zajedničke vrednosti za lokalnu zajednicu, već u prvoj godini su premašeni svi zadati ciljevi. Tako je već 132 mladih u Srbiji dobilo posao ili praksu pomoću Saveza za mlade. Radilo se i na studijama slučajeva, učestvovalo na sajmovima zapošljavanja, a organizovane su i različite radionice za stručno usavršavanje mladih.

„Dualno obrazovanje pomaže mladim ljudima da steknu iskustvo i samopouzdanje pre ulaska na tržište rada”, kaže David Gaal, regionalni direktor ljudskih resursa za Nestlé Adriatic i ističe: “Dodatno, to pomaže i samim kompanijama, a takođe znači i usklađivanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada. Ovo je izuzetno važno jer se društvo menja mnogo brže nego što to tradicionalni školski programi mogu da usvoje.“

Čak 66 odsto ispitanih od 635 poslovnih menadžera iz oblasti ljudskih resursa u 70 kompanija uključenih u Savez za mlade, smatra da praksa i pripravnički staž, koji su glavna obeležja modela dualnog obrazovanja, vode ka zaposlenju, pokazuju rezultati istraživanja kompanije Nielsen.

Kompanije članice Saveza za mlade dualni način učenja vide kao potencijalno rešenje nezaposlenosti mladih. Programi su pokrenuti širom Evrope u saradnji sa univerzitetima i školama, ali se često susreću sa birokratskim preprekama. Uloga vlade je ključna jer ona može i mora igrati važnu ulogu u poticanju bolje saradnje između poslovnog sektora i obrazovnih ustanova.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji je  nezaposleno 193 212 mladih od 25 do 34 godine starosti.