Sort by
Sort by

Nestlé intenzivira napore u borbi protiv klimatskih promena i obavezuje se na nultu emisiju gasova staklene bašte do 2050.

Back to Press releases

Beograd/Veveu, 12. septembar 2019. - Nestlé se danas obavezao da će raditi na dostizanju nulte emisije gasova staklene bašte do 2050. godine. Kompanija je tako prihvatila ambiciozan cilj Pariskog sporazuma o klimi u okviru kojeg će se ograničiti porast globalne temperature na 1,5°C, a dodatno će se na ovo obavezati i potpisivanjem „Business Ambition for 1.5°C“ uoči klimatskog samita Ujedinjenih nacija.

Na ovaj način, ali imajući u vidu i deceniju posvećenog rada na smanjivanju emisije gasova staklene bašte, kompanija Nestlé je ubrzala svoje napore u borbi protiv klimatskih promena. Samo u prethodne četiri godine, kompanija je svoje poslovanje uskladila sa naučno zasnovanim ciljevima da se porast temperature zadrži ispod 2°C. Odlučna da postane lider u na ovom polju, kompanija će tokom naredne dve godine napraviti plan kako bi dosegla cilj u vezi sa ograničenjem rasta temperature na 1,5°C, a redovno će revidirati napredak da bi postigla zadato.

Klimatske promene su jedna od najvećih pretnji sa kojima se suočavamo kao društvo. Takođe, to je jedan od najvećih rizika za budućnost našeg poslovanja“, izjavio je Mark Šnajder (Mark Schneider), generalni direktor kompanije Nestlé. „Nažalost, ponestaje nam vremena da izbegnemo najgore efekte globalnog zagrevanja i zbog toga postavljamo hrabriju ambiciju da dostignemo nultu emisiju zagađenja u budućnosti. Upotrebom Nestlé globalnih resursa i znanja, uvereni smo da možemo napraviti značajan napredak! Put ka dostizanju nulte emisije smo uveliko započeli, sada samo ubrzavamo ove napore“, dodao je Šnajder.

Kako bi dostigla zadate ciljeve do 2050. godine, neke od akcija koje će kompanija sprovoditi su:

  • Prilagođavanje proizvoda potrošačkim trendovima i izborima. Nestlé će predstaviti veći broj proizvoda koji će imati bolji uticaj na životnu sredinu, a koji će ujedno doprinositi balansiranoj ishrani. Ova podrazumeva više prehrambenih proizvoda na biljnoj bazi i veći izbor pića. Imajući u vidu zahteve potrošača, Nestlé će u preformulaciji svojih proizvoda koristiti i sastojke prilagođene klimi. Takođe, kompanija ima u planu da pređe na korišćenje alternativnih ambalažnih materijala.
  • Inicijative u poljoprivredi radi veće apsorpcije više ugljenika. Nestlé će ojačati programe saradnji sa poljoprivrednicima, u cilju obnavljanja zemljišta i ograničenja emisije štetnih gasova. Ovaj program uključuje bolje upravljanje lancem snabdevanja. Dodatno, Nestlé će presađivanjem drveća i poboljšanjem biodiverziteta pojačati svoje napore u zaštiti šuma, a sve inicijative će pomoći u daljoj izgradnji otpornijih poljoprivrednih zajednica. 
  • Korišćenje 100% obnovljive električne energije u Nestlé fabrikama, skladištima, logistici i kancelarijama. Trećina Nestlé fabrika (143) već koristi 100 odsto obnovljive električne energije, a kompanija će nastaviti da povećava upotrebu energije iz obnovljivih izvora, čime će omogućiti dobavljačima da ulažu u novu infrastrukturu poput vetrenjača i solarne energije.  

Kako bi ograničili globalno zagrevanje i porast temperature na 1.5°C, potrebne su promene u industriji, ali i podrška vladajućih institucija i društva u celini. Nestlé će nastaviti da se zalaže za usvajanje globalnih politika, kojima će se osigurati brže dostizanje 1.5°C, ali je dodatno potrebno smanjenje barijera za širenje tržišta obnovljivih izvora energije, podsticanje inovacija u poljoprivrednom i šumarskom sektoru kako bi se prikupilo više ugljenika i pomoglo u uspostavljanju cene ugljenika.

Ovom prilikom, Magbi Batato, izvršni potpredsednik i šef operacija kompanije Nestlé najavio je: „Da bismo uskladili naše ciljeve sa ciljevima dostizanja temperature do 1.5°C, odlučili smo da promenimo dosadašnji pristup poslovanju, gde nam je potrebna i podrška dobavljača. Ovo će dovesti do velikih promena u načinu na koji se naši sastojci proizvode - zadatak je ogroman, ali odlučni smo da ga ostvarimo.“

Nestlé-ova ambicija za 2050. godinu doprinosi kontinuiranom radu na smanjenju emisija gasova staklene bašte, a kompanija čini efikasnijim svoje distributivne mreže i skladišta, optimizirajući rute potrebne za smanjenje potrošnje goriva i emisije ugljenika. U poslednje četiri godine, u vodećih 100 distributivnih centara kompanije, emisija gasova staklene bašte se smanjila za približno 40 odsto. Dodatno, Nestlé je intenzivirao svoje aktivnosti kako bi osigurao odgovorno snabdevanje sirovinama i dostigao nulti nivo krčenja šuma. Od 2014. godine, nivo smanjena emisija štetnih gasova ekvivalentan je uklanjaju čak 1,2 miliona automobila sa puta.