Sort by
Sort by

Kompanija Nestlé objavila rezultate za prvih devet meseci 2019. godine

Back to Press releases

Najveća prehrambena kompanija na svetu, sa sedištem u švajcarskom gradu Veve, predstavila je poslovne rezultate za prvih devet meseci ove godine:

  • Organski rast u posmatranom periodu iznosio je 3,7 odsto, sa nastavkom snažnog stvarnog unutrašnjeg rasta (Real Internal Growth, RIG) od 3 odsto, kao i određivanjem cena od 0,7 odsto. Rast je podržan snažnim zamahom u Sjedinjenim Američkim Državama i poslovanjem brenda Purina PetCare.
  • Ukupna prijavljena prodaja uvećana je za 2,9 odsto na 68,4 milijarde švajcarskih franaka, u poređenju sa istim vremenskim periodom prošle godine kada je iznosila 66,4 milijarde švajcarskih franaka. Neto akvizicije imale su pozitivan uticaj od 0,7 odsto, a promena deviznog kursa umanjila je prodaju za 1,5 odsto.
  • Centralna i Istočna Evropa imale su organski rast od oko 5 odsto sa snažnim stvarnim unutrašnjim rastom. Određivanje cena bilo je negativno.
  • Nestlé Upravni odbor odlučio je da raspodeli iznos od čak 20 milijardi švajcarskih franaka akcionarima kompanije u periodu od 2020. do 2022. godine, uglavnom u obliku otkupa akcija.
  • Potvrđene su smernice za celu 2019. godinu. Očekuje se organski rast od oko 3.5 odsto i marža osnovne trgovinske operativne dobiti za celu godinu od 17,5 odsto ili više.

 

Prvih 9 meseci 2019

Mark Šnajder (Mark Schneider), generalni direktor kompanije Nestlé, ističe:

Zadovoljni smo rezultatima koje smo ostvarili u prvih devet meseci ove godine, kao i time što smo napravili dodatne korake ka našim finansijskim ciljevima za 2020. godinu. Rast kompanije Nestlé podržan je ulaganjem u naše robne marke, a disciplinovana izvršenja i brze inovacije dodatno su doprinele poboljšanom organskom rastu i profitabilnosti. Tokom trećeg tromesečja nastavili smo sa uvođenjem Starbucks proizvoda koji su sada dostupni u 34 zemlje širom sveta. Mudrim ulaganjima i disciplinovanim pristupom akvizicijama, naš model za kreiranje vrednosti generiše isplativi rast i atraktivne novčane prihode za naše akcionare”.

Grupna prodaja

Određivanje cena imalo je doprinos od 0,7 odsto uz privremeno ublažavanje u trećem kvartalu, uglavnom u vezi sa fazama koraka utvrđivanja cena i smanjivanjem cena kafe. Organski rast iznosio je 3,5 odsto ne računajući firme kod kojih je pregled bio u toku. Region EMENA (Zona Evropa, Bliski istok i Severna Afrika) doprineo je unapređenom zamahu snažnim stvarnim unutrašnjim rastom od oko 5 odsto u trećem kvartalu.

Poslovanje kompanije je na strani dobra: Zajednički rad za zaustavljanje seče šuma

Šume su ključne za zdravlje naše planete: pomažu u stabilizaciji klime, regulišu ekosisteme i poseduju značajan biodiverzitet. Nestlé zavisi od zdravih šuma koje obezbeđuju održivo snabdevanje resursima, a kontinuirani gubitak šuma, naročito u tropskoj zoni koja ima bogat biodiverzitet, zahteva hitno delovanje.

Kompanija je posvećena proizvodnji proizvoda koji ne zahtevaju seču šuma. Tokom poslednjih desete godina, Nestlé utire stazu svojim trudom da zaustavi seču šuma u celom svom lancu snabdevanja. Iz tog razloga razvijen je integrisani pristup sa kombinacijom sertifikacije, mapiranje lanca snabdevanja, verifikacija na licu mesta i satelitski nadzor. Kompanija će nastaviti da radi podjednako sa malim farmerima i velikim dobavljačima kako bi se približila proizvodnji od 100 odsto bez seče šuma u periodu od naredne tri godine.