Sort by
Sort by

Nestlé dobio najvišu ocenu A+ za Izveštaj o korporativnoj odgovornosti

Back to Press releases
Beograd

Nestlé je objavio globalni Izveštaj o korporativnoj odgovornosti (u Nestlé grupi naziva se Stvaranje zajedničke vrednosti) u kom su predstavljeni ključni pokazatelji ostvarenog napretka kada je reč o uticaju u oblasti ishrane, vode i ruralnog razvoja. Ovogodišnji izveštaj je najopsežniji do sada jer sadrži i podatke o ljudskim pravima, raznovrsnosti i polu, klimatskim promenama, biodiverzitetu i korupciji. Svaki sledeći izveštaj će prikazivati i podatke iz prethodnih godina gde će biti jasno vidljivo šta je kompanija postigla.

“U Nestléu verujemo da dela govore više od reči. Poslujemo transparentno i želimo da pokažemo našim deoničarima, partnerima i kritičarima da svoje poslovanje izgrađujemo na dugoročnim i održivim temeljima. Kroz Izveštaje o stvaranju zajedničke vrednosti želimo da na transparentan način izveštavamo o pozitivnom uticaju Nestléa na društvo” izjavila  je Janet Voûte, potpredsednica kompanije Nestlé zadužena za odnose s javnošću.

Nestlé stvara zajedničku vrednost kroz doprinos zajednicama u kojima posluje. Na primer, edukacijom poljoprivrednika o načinima poboljšanja kvaliteta sirovina, sprovođenjem globalne inicijative Healthy Kids kojom se deca podučavaju o pravilnim navikama u ishrani i podstiču na telesnu aktivnost, putem fortifikacije proizvoda kako bi se pomoglo smanjenje pothranjenosti mikronutrijentima. Takođe, od 2001. godine do danas Nestlé je za trećinu umanjio potrošnju vode u svojim fabrikama, dok se istovremeno proizvodnja hrane i pića povećala za 73%. Sve ove inicijative pokazuju važnost održivog načina poslovanja i stvaranja zajedničke vrednosti za Nestlé.

 
Video o stvaranju zajedničke vrednosti možete pogledati ovde.
Izveštaj kompanije Nestlé o stvaranju zajedničke vrednosti možete naći ovde, a smernice Globalne inicijative za izveštavanje potražite na ovom linku.

 

Dodatak: Najznačajnija postignuća kompanije Nestlé u 2011. godini

Najznačajnija postignuća kompanije Nestlé u 2011. godini

Ishrana
• fortifikacija proizvoda kao potpora smanjivanju pothranjenosti mikronutrijentima karakterističnim za pojedine delove sveta
• sprovođenje globalne inicijative Healthy Kids kojom se deca podučavaju o pravilnim navikama u ishrani i podstiču na telesnu aktivnost, a koja je pokrenuta u 60 zemalja među kojima su Srbija (sa projektom „Zdravorastimo“) i Hrvatska (sa projektom „Vrtim zdravi film)
• podrška inicijativi UN-a "Svaka žena svako dete", kroz koju Nestlé sprovodi edukacije o jednakosti polova, edukacije za žene i devojčice i za zdravlje žena i dece

Voda
• investirano 28 miliona CHF u programe za očuvanje i pročišćavanje vode
• smanjena potrošnja vode u fabrikama za 1/3 od 2001. godine, dok se istovremeno proizvodnja hrana i pića povećala za 73%
• poboljšani higijenski uslovi i pristup vodi za više od 100 000 ljudi u saradnji sa organizacijama poput Međunarodne federacije Crvenog krsta od 2007. godine
• osvojena nagrada Stockholm Industry Water Award  - odlikovanje za ostvarenja i trud uložen u poboljšanje upravljanja vodom u sopstvenom lancu snabdevanja
Ruralni razvoj
• razvijen Program praćenja (Traceability programme) za snabdevanje sirovinama implementiran do sada za 12 glavnih sirovina
• pokrenuta saradnja sa Udruženjem protiv zloupotreba na radu (Fair Labor Association FLA) sa fokusom na lance snabdevanja lešnicima i kakaom na Obali slonovače (Nestlé je prva prehrambena kompanija koja je ušla u ovakvo partnerstvo sa FLA)
• edukovano  200 000 uzgaivača kakaa
• investirao CHF 2.25 miliona u zdravstvenu ispravnost vode, sigurnost hrane na Obali slonovače u saradnji sa Internacionalnom federacijom Crvenog krsta i Crvenim krstom Obale slonovače

Održivost okruženja
• redukovana emisija gasova staklene bašte za 17% od  2001. godine
• redukovana potrošnja energije za 42% po toni proizvoda od 2001. godine
• smanjena količina otpadnih voda za 58% po toni proizvoda od 2001. godine
• definisane mere za redukovanje emisije gasova staklene bašte i otpada, kako bi uticaj proizvoda i aktivnosti na okolinu bio minimalan, a sve u cilju dugoročne efikasnosti

Usklađenost i ljudska prava
• nadzor poštovanja međunarodnih konvencija kao i usklađenost s lokalnim regulativama kroz CARE program (Compliance Assessement of Human Resources, Occupational Health & Safety, Environment and Business Integrity)
• pokrenut on-line trening o ljudskim pravima za sve zaposlene u visoko-rizičnim zemljama
• pokrenut sistem izveštavanja vezanim uz integritet – nezavisan mehanizam koji upućuje na eventualne nesuglasice vezane uz Nestlé politike i procedure
• Usklađenost od 99,5% sa EU Odredbama o odgovornom oglašavanju prema deci (EU Pledge)