Sort by
Sort by

Nova prilika da studenti steknu praktična znanja

Back to Press releases
Beograd

Univerzitet u Beogradu i kompanija Nestlé sklopili su strateško partnerstvo u cilju zajedničkog doprinosa stručnom usavršavanju studenata

Univerzitet u Beogradu i kompanija Nestlé Adriatic potpisali su sporazum o saradnji u cilju sprovođenja zajedničkih edukativnih, praktičnih i razvojnih aktivnosti za studente. Međusobna saradnja podrazumevaće studentske posete kompaniji Nestlé, predavanja i radionice na kojima će gostovati menadžeri i ostali zaposleni u kompaniji, kao i učešće njenih predstavnika u realizaciji kursa Veštine upravljanja karijerom, a sve u cilju stručnog osposobljavanja mladih. Sporazumom je ozvaničena saradnja koja između kompanije i Univerziteta postoji još od 2008. godine.

Sklopljeno partnerstvo rezultat je želje Univerziteta u Beogradu da se što većem broju studenata obezbedi prilika da tokom školovanja steknu uvid u savremeno tržište rada i unaprede svoju zapošljivost. Takođe, ovo će biti prilika i da prepoznaju vrednosti društveno odgovornog poslovanja, što je deo vizije kompanije Nestlé koja studente prepoznaje kao buduće vrhunske stručnjake u različitim oblastima rada. 

Nestlé posebnu pažnju usmerava na mlade, njihovo obrazovanje i karijerni razvoj. Potpisivanje ovog sporazuma samo je jedna u nizu aktivnosti koje ova kompanija preduzima sa ciljem da ih osposobi za budućnost. Zahvaljujući saradnji sa Univerzitetom u Beogradu studenti će imati priliku da još pre završetka studija od zaposlenih u kompaniji steknu teorijski i praktični uvid u rad jedne korporacije, što će im kasnije doprineti u procesu traženja posla i zaposlenja.

Nosilac saradnje sa kompanijom Nestlé u ime Univerziteta u Beogradu biće Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata. Neki od ciljeva ove organizacione jedinice Univerziteta jesu obezbeđivanje podrške studentima i diplomcima pri zapošljavanju ili nastavku obrazovanja, povećanje procenta studenata koji su stekli relevantno radno iskustvo tokom studiranja, jačanje integrativne uloge Univerziteta u Beogradu i njegova promocija kao vodeće institucije za visoko obrazovanje u regionu.