Sort by
Sort by

Stručnjaci sve više istražuju uticaj ishrane na razvoj bolesti kod starih

Back to Press releases
Beograd
Naučnik Džin Bauman (Gene Bowman), šef Odeljenja za kognitivno zdravlje i demencije Nestlé instituta zdravstvenih nauka (NIHS), odigrao je ključnu ulogu u osnivanju prvog istraživačkog centra Professional Interest Area (PIA), posvećenog nutricionizmu, metabolizmu i demenciji. Centar će funkcionisati u okviru Međunarodnog društva Alchajmerove asocijacije za unapređenje istraživanja i lečenja obolelih od Alchajmerove bolesti (ISTAART), a njegovi naučnici nastojaće da otkriju uticaj ishrane i metabolizma na demenciju i tako doprinesu lečenju moždanih oboljenja. 

Centar PIA imaće ključnu ulogu u povezivanju stručnjaka i lekara, promovisaće saradnju i omogućiće članovima da dele najnovija saznanja iz ove oblasti“, poručuje Ed Bitdž (Ed Baetge), šef Nestlé instituta zdravstvenih nauka (NIHS).

Postoji potreba javnosti da se saznaju pouzdane informacije o praksama u ishrani koje bi smanjile rizik od Alchajmerovoj bolesti. Veliki broj naučnih otkrića govori o vezi između ishrane i različitih oboljenja, ali je potrebno sprovesti još istraživanja.

„Pre petnaest godina skoro 600 miliona ljudi širom sveta imalo je 60 ili više godina, a procenjuje se da će 2025. godine ta cifra dostići čak 1,2 milijarde“, objašnjava Bauman, i dodaje: „Produženi životni vek zapravo predstavlja trijumf modernog društva, ali sa druge strane, mnogo više pojedinaca biće izloženo riziku od razvijanja hroničnih bolesti usled starenja“.

ISTAART je vodeća zdravstvena organizacija koja se bavi istraživanjem, podrškom i negom obolelih od Alchajmerove bolesti. Istraživački centar PIA u sastavu ove organizacije povezaće naučnike sa lekarima i omogućiće više informacija za donošenje odluka o tome kako ishrana utiče na rizik od demencije. Takođe, doprineće boljoj koordinaciji svih istraživanja na ovu temu.  

Projekti poput ovog učvršćuju predanost kompanije Nestlé u stvaranju novih pristupa istraživanjima i razvoju tehnologije. Time se lekarima i naučnicima omogućava lakši pristup najnovijim saznanjima i dostignućima iz područja ishrane, što osigurava stalno poboljšanje zdravstvene zaštite ljudi svih starosnih dobi.