Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rad na budućnosti bez otpada

 

Zbog neprestanog nagomilavanja plastičnog otpada na deponijama i u našim okeanima, koji ugrožava divlje životinje, borba protiv zagađenja plastikom nikada nije bila važnija. To je naš prioritet i odgovornost koju ozbiljno shvatamo.

Ubrzavamo naše postupke rešavanja problema plastičnog otpada i predani smo tome da napravimo značajnu razliku svuda gde poslujemo.

Napredujemo, ali mnogo toga nas još čeka. Želimo da budemo predvodnici u ovom području.

Naša vizija i obaveza

Naša vizija je da nijedno od naših pakovanja, uključujući plastiku, ne završi na deponiji otpada ili kao smeće. Naša vizija nije samo neki uzvišeni ideal - naporno radimo kako bismo ga ostvarili i pomogli u postizanju budućnosti bez otpada.

Prošle godine smo najavili našu obavezu da do 2025. godine postignemo da 100% naše ambalaže bude reciklirano ili ponovo upotrebljeno. U januaru 2019. godine započeli smo sa našom širom vizijom budućnosti bez otpada i najavili niz konkretnih postupaka kojima bismo ispunili naše obaveze.

Iako smo se obavezali na uvođenje recikliranja gde god je to izvodljivo, znamo da stopostotna mogućnost reciklaže nije dovoljna za uspešno rešavanje problema plastičnog otpada. Moramo pomeriti granice i učiniti više. Odlučili smo da razmotritmo svaku mogućnost kako bismo rešili ovaj složeni izazov i prihvatimo višestruka rešenja koja bi odmah mogla imati uticaja. Na primer, verujemo u vrednost papirnatih materijala koji se mogu reciklirati i kompostirati, kao i biorazgradivih polimera, na mestima gde ne postoji infrastruktura za recikliranje.

Dok uvodimo nova rešenja, nikada nećemo ugroziti zdravlje naših potrošača. Sigurnost i kvalitet naše hrane i pića nema alternativu.

Naši postupci

Rešavanje složenog problema zagađenja plastikom zahteva pristup uključivanja i udruživanja. Da bi se ostvario ovaj cilj, potrebni su konkretni postupci. U skladu sa tim pristupom preduzimamo vidljive korake:

1. Uvođenje alternativnih materijala


 • Pokrenuli smo Nestlé Institut za ambalažu i pakovanje kako bismo razvili održive materijale za pakovanje i sarađivali sa industrijskim partnerima na povećanju obima istraživanja i inovacija. Preko Instituta trenutno istražujemo niz inovacija, uključujući nove materijale na bazi papira, kao i biorazgradive/kompostabilne polimere koji se takođe mogu reciklirati.
 • U prvom kvartalu 2019. godine globalno smo za Nesquik proizveli ambalažu na bazi papira te ćemo isto učiniti i za hranljivu pločicu Yes! u drugoj polovini 2019. Smarties će takođe u 2019. početi da se proizvodi u ambalaži na bazi papira koja ne sadrži plastiku, dok će Milo uvesti papirnate vrećice 2020. godine.
 • Do 2025. godine uklanjamo sve plastike koje se ne mogu reciklirati ili ih je teško reciklirati za sve naše proizvode širom sveta.
 • Kao deo te obaveze, od februara 2019. godine, počeli smo sa uklanjanjem svih plastičnih slamki iz naših proizvoda.
 • Nestlé Waters će povećati sadržaj recikliranog PET-a na 35% u svojim flašama na globalnom nivou do 2025. godine. Do 2025. u SAD-u će dosegnuti 50%, sa posebnim fokusom na Poland Spring, a isto će biti i sa evropskim brendovima Acqua Panna, Buxton, Henniez i Levissima.
 • Pokrenuli smo globalno partnerstvo sa kompanijom Danimer Scientific kako bismo razvili flašu koja je biorazgradiva u morskoj vodi te ju je moguće reciklirati, za potrebe našeg poslovanja vodom.
 • Prepoznajući izazove u dobijanju recikliranih materijala prikladnih za hranu, započeli smo saradnju sa kompanijom PureCycle Technologies sa ciljem proizvodnje recikliranog polipropilena prikladnog za hranu.
 • Pridružili smo se NaturALL Bottle Alliance, čiji je cilj stopostotno biološki PET koji će se koristiti za naše poslovanje vodom.

2. Oblikovanje budućnosti bez otpada


 • Započeli smo partnerstvo sa projektom STOP, inicijativom čiji je cilj rešavanje problema dovoda plastike u okean, kroz partnerstva sa gradovima i vladama u jugoistočnoj Aziji. Naš prvi pilot projekat STOP je u Indoneziji.
 • Mi smo potpisnici inicijative New Plastics Economy Global Commitment, koja je pod zajedničkim vođstvom The Ellen MacArthur Foundation i UN Environment i ima cilj da promoviše i podstakne progres u rešavanju problema plastičnog otpada.
 • Odlučni smo da smanjimo korišćenje plastike za jednokratnu upotrebu. Uvodimo ambalažu za višekratnu upotrebu, nove sisteme isporuka i inovativne poslovne modele.
  • Sarađujemo sa organizacijom Loop na razvoju ambalaže za višekratnu upotrebu. Trenutno testiramo posude za sladoled za višekratnu upotrebu za naš brend Haagen-Dazs u SAD-u.
  • Dozatori za Nescafé i Milo su već dostupni u mnogim zemljama širom sveta.
  • Početkom 2020. godine lansiraćemo nove aparate za vodu sa najmodernijom tehnologijom koja će potrošačima omogućiti punjenje vlastitih flaša za višekratnu upotrebu.

 • Partnerstvo sa kompanijom Veolia bazira se na prikupljanju, razvrstavanju i recikliranju plastičnog materijala, sa posebnim naglaskom na fleksibilnu plastičnu ambalažu. Partnerstvo će takođe istražiti tehnologije za uspostavljanje održivih modela recikliranja u različitim zemljama. To uključuje i tehnologije hemijskog recikliranja koje će kompaniji Nestlé pomoći da poveća reciklirani sadržaj u svojoj ambalaži za flaširanu vodu na 35%, a u ambalaži svih ostalih proizvoda na 15% do 2025.
 • Zajedno sa drugim kompanijama pokrenuli smo Savez za recikliranje plastike u Africi kako bismo razvili infrastrukturu za recikliranje u subsaharskoj Africi – i stvorili radna mesta tokom tog procesa.

3. Pokretanje novih oblika ponašanja


 • Svih 4200 Nestlé postrojenja širom sveta uklanja plastične predmete za jednokratnu upotrebu koji se ne mogu reciklirati.
 • Naši zaposleni širom sveta svoje dane volontiranja posvećuju uklanjanju smeća, te će učestvovati u aktivnostima čišćenja na Svetski dan okeana (8. juna). Više informacija o tome kako se možete uključiti potražite na veb-sajtu Svetskog dana okeana World Oceans Day.