Sort by
Sort by

Različite nijanse kakaa

Pregled naših napora u borbi protiv krčenja šuma u našim lancima snabdevanja kakaom
cocoashades

Autor: Darel Haj, rukovodilac Nestlé Plana za kakao

Sa puta smo mogli da vidimo mrtvo šumsko drveća koje se uzdizalo iznad stabala kakaa poput nadstrešnice. Svojim deblima bez grana i kore, mrtva stabla su delovala zloslutno u kontrastu sa raskošnim zelenilom šume u okruženju.

Iako se mrtvo šumsko drveće nije nalazilo na farmama kakaa koje su obuhvaćene Nestlé Planom za kakao, oni su simptomatični za kompleksan problem sa kojim smo se godinama borili: krčenjem šuma u lancu snabdevanja kakaom.

Putovali smo kroz područje gde se proizvodi kakao u Obali Slonovače, na severozapadu zemlje, i kretali smo se ka granici sa Liberijom, gde se nalaze neke zadruge poljoprivrednih proizvođača obuhvaćenih Nestlé Planom za kakao. Cilj našeg putovanja bio je: ocena napretka koji smo postigli putem Inicijative za zaštitu kakaa i šuma (CFI), koalicije koja okuplja proizvođače čokolade i vlade u cilju okončanja krčenja šuma vezanog za proizvodnju kakaa.

Drveće koje pravi senku

Put nas je odveo do malog sela proizvođača kakaa. Okruženo šumom, selo su pre manje od 20 godina izgradili ljudi koji su u potrazi za boljim životom emigrirali iz centralnog dela zemlje. Po naseljavanju na ovom području, seljani su iskrčili šumu da bi napravili prostor za gajenje biljaka da bi se prehranili i dobili proizvode poput kakaa. Ne bi bilo pravedno optuživati ih – to zemljište nije nikada bilo određeno da bude nacionalni park ili zaštićena šuma.

Međutim, pošto su periodi suše sve duži – verovatno zbog klimatskih promena – mnogo seljaka je došlo do zaključka da neke vrste šuma obezbeđuju senku za kakaovac i shvatilo koliko je to korisno. Visoko drveće štiti kakaovac od previše sunca i istovremeno čini zemljište zdravijim. Budući da senku mogu praviti i stabla na kojima raste voće, to bi moglo predstavljati još jedan izvor prihoda za farmere.

Nestlé Plan za kakao

Davanje šanse farmerima da obezbede svoje izvore prihoda na različite načine jedan je od fokusa našeg Nestlé Plana za kakao, koji se sprovodi već deset godina.

U tom cilju gajimo rasade šumskog drveća i voća u rasadnicima i te rasade činimo dostupnim našim farmerima za sađenje na poljima određenim za gajenje kakaa. Ove godine naša distribucija šumskog drveća i voća udesetostručila se u poređenju sa prošlom godinom – distribuirali smo 420.000 stabala za oko 20.000 farmera širom Obale Slonovače i Gane.

Ublažavanje pritiska na šume

Smanjivanje pritiska na šume moguće je i tako što će se postojeće zemljište na kome se gaji kakao učiniti produktivnijim. U tom cilju nastavili smo sa obukom oko 85.000 farmera godišnje,a takođe kreiramo i inovacije da bismo im pomogli da proizvode više. Orezivanje kakaovca je od suštinske važnosti – mada je teško ubediti farmere da seku grane sa svojih stabala – tako da smo okupili i obučili grupe farmera da izvršavaju taj zadatak.

Od jednake je važnosti da nastavimo da podižemo svest u zajednicama proizvođača kakaa o značaju zakona o šumama, koji su na snazi u njihovim zemljama. Takođe je važno osvešćivanj zajednice u pogledu značaja šuma i drveća u očuvanju biodiverziteta i rešavanju pitanja klimatskih promena. Farmer iz Gane obuhvaćen Nestlé Planom za kakao, Dominik Oduro, posle završene obuke i sadnje drveća na sopstvenoj farmi, izjavio je sledeće: “Šumsko drveće je pomoglo u smanjenju  nepovoljnog uticaja preteranog sunca. Rečeno nam je da šumsko drveće daje život našem kakaovcu, baš kao i ljudima – sada verujem u to.”

Uskoro ćemo započeti projekte kojima želimo da pomognemo zajednicama da spasu svoje lokalne šume. One nisu zaštićene na nacionalnom nivou, ali su važne za život ljudi u selima i predstavljaju značajna ostrva biodiverziteta.

Bolji život

Poboljšanje života u zajednicama koje se bave proizvodnjom kakaa predstavlja još jedan suštinski aspekt Nestlé Plana za kakao. Pomogli smo u finansiranju nove generacije štednjaka. Ovi štednjaci omogućavaju nekoliko korisnih stvari: koriste manje drveta i proizvode manje dima – što odmah znači da su ekonomičniji, da manje opterećuju šume i da su bolji za zdravlje. Dosad je distribuirano preko 800 ovih štednjaka.

Rešavanje problema krčenja šuma vezano za proizvodnju kakaa predstavlja deo šireg projekta Nestlé za transformaciju njenih poljoprivrednih lanaca snabdevanja – da bi ih učini klimatski prihvatljivijim i otpornijim na klimatske promene. To će nam pomoći da dostignemo naš ambiciozni cilj i da do 2050. godine postignemo nultu količinu emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Za više informacija, pratite nas na Facebook-u.