Sort by
Sort by

Cirkularna ekonomija

Cirkularna ekonomija

Fotografija sićušnog morskog konjica čiji je rep obmotan oko bačenog štapića za uši i koji pluta u zagađenim vodama našla se na naslovnim stranama časopisa širom sveta.

Za mnoge ona je bila perfektna ilustracija toga do koje mere zagađenje plastikom preti našoj životnoj sredini, a posebno našim okeanima i obalama. Na ovu fotografiju iz 2017. godine i njenu moćnu i uznemirujuću poruku podsetili smo se ove godine na Svetski dan životne sredine, koji je posvećen temi „Pobedite zagađenje plastikom“.

U Centralnoj i Zapadnoj Africi pitanje plastičnog otpada je veliki ekološki problem za mnoga gradska i prigradska naselja. Gana ima više od 28 miliona stanovnika i jedna je od privreda koje se danas najbrže razvijaju u svetskim razmerama. Nedavni članak u Quartz Africa navodi da samo Akra dnevno proizvede oko 3000 tona otpada. To je ekvivalentno težini deset aviona tipa Boeing 747. To je razlog zašto prelazak na cirkularno ekonomiju u pogledu plastika u Gani i mnogim drugim zemljama u regionu i šire ima tako veliki potencijal.

Istina je da već postoji mnogo neformalne reciklaže, sa mnogim inovativnim malim biznisima i NVO koji rade na novim načinima za ponovno iskoriščavanje plastike. Međutim, danas nema veće infrastrukture za reciklažu ili inicijativa koje bi se bavile tolikim otpadom.

Nestlé posvećeno teži da igra aktivnu ulogu u razvoju dobro organizovanih shema za prikupljanje, sortiranje i reciklažu u svim zemljama gde posluje, putem saradnje sa drugim zainteresovanim stranama. Ne samo da verujemo da treba da preuzmemo značajnu ulogu u svemu tome, već i činimo napore u tom pravcu.

U aprilu 2018. godine, kao Grupa, postavili smo sebi ambiciozan cilj da postignemo da do 2025. godine 100% naše ambalaže može bilo reciklirano ili ponovo iskorišćeno. Ambalaža je ključna za naše poslovanje. Ona igra glavnu ulogu u isporuci bezbedne hrane visokog kvaliteta našim potrošačima, kao i naporima za smanjenje prehrambenog otpada.

Međutim, moramo da uradimo još mnogo toga da bismo obezbedili da ambalaža koju koristimo bude održiva. To obuhvata sledeće: eliminisanje plastike koja ne može biti reciklirana, podsticanje korišćenja plastike koja omogućava bolju stopu reciklaže, kao i eliminisanje ili promena kompleksne kombinacije  materijala, uz stalnu optimizaciju ambalaže koju koristimo.

Ova vizija – da ništa od naše ambalaže, uključujući plastiku, ne završi na deponiji ili đubrištu – jeste globalna, ali se mora realizovati na lokalu.

Kao kompanija ponosni smo što smo sebi zadali zadatak da ispunimo tako ambiciozan plan, što je suštinski deo povećanja kvaliteta života i doprinosa zdravijoj budućnosti.

U Centralnoj i Zapadnoj Africi učinićemo sve što možemo i uložićemo napore u ostvarivanje ovog cilja. Ponosni smo što možemo da kažemo da smo jedan od članova osnivača Ganske inicijative za reciklažu od strane privatnih preduzeća (Ghana Recycling Initiative by Private Enterprises (GRIPE), koja podržava napore vlade u upravljanju plastičnim otpadom. Kao jedan od 8 članova u koaliciji, zajedno sa drugim velikim industrijskim kompanijama radimo na integraciji rešenja održivog upravljanja otpadom i zastupanju unapređene prakse upravljanja otpadom u Gani.

Nestlé Nigerija je jedna od 5 kompanija članova Saveza za reciklažu hrane i napitaka (Food and Beverage Recycling Alliance) (FBRA), koji predstavlja organizaciju odgovornih proizvođača u sektoru pod shemom Proširene odgovornosti proizvođača (Extended Producers Responsibility) (EPR).

Ovaj savez je završio izradu održivog plana prikupljanja i reciklaže, sa početnim fokusom na glavnom ambalažnom materijalu za hranu i napitke, što predstavlja značajan izazov za nacionalni sistem upravljanja otpadom te zemlje – PET flaše, plastične/najlon kese i aseptična pakovanja.

Cilj Nestlé Nigerija je da doprinese povećanju stope prikupljanja i reciklaže otpada u čitavoj zemlji, da obezbedi nova zapošljavanja preko nadogradivih rešenja za reciklažu, kao i da angažuje vladu da pomogne u rešavanju problema plastičnog otpada. U isto vreme, i dalje nastojimo da pronađemo način da izbegnemo korišćenje ambalaže gde god je to moguće.

Ali to je tek početak. Nestlé ima i veću ambiciju - širom sveta teži da do 2030. godine postigne nulti uticaj na životnu sredinu u svom globalnom poslovanju.

Do tada se nadamo da najnoviji foto izveštaji više neće pokazivati žalostan i negativan uticaj ljudskih aktivnosti na našu životnu sredinu, već da će pokazati rezultate našeg zajedničkog rada na oblikovanju održive potrošnje i korišćenja resursa, kojima ćemo upravljati na način da ih sačuvamo za buduće generacije.

Drago nam je što smo mi ti koji ukazujemo na pravi put. Ali svako može biti deo rešenja za smanjenje korišćenja plastičnog otpada preduzimanjem individualnih ili kolektivnih akcija.

Za više informacija, pratite nas na Facebook-u.