Sort by
Sort by

ZdravoRastimo

U okviru globalnog programa Nestlé Healthy Kids, uz podršku Ministarstva za omladinu i sport i Ministarstva prosvete i nauke i implementaciju Atletskog saveza Srbije, Nestlé je prvi put u 2011. godini sproveo ovaj program u Srbiji, pod nazivom ZdravoRastimo.

Na projektu su angažovani profesionalni nutricionisti koji su kreirali program radionica i pripremu celokupnog materijala.

Pilot projekat je sproveden 2011. godine u 9 osnovnih škola u 3 grada u Srbiji: Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Programom je bilo obuhvaćeno oko 900 osnovaca sedmih razreda.

Zbog ostvarenih pozitivnih rezultata, projekat je 2012. godine proširen na nova 3 grada: Čačak, Kragujevac i Zrenjanin, gde je sproveden u po 3 škole, tako da je program prošlo preko 2.000 osnovaca sedmih razreda, iz 18 škola.

Ove godine, programom će biti obuhvaćeno 9 gradova (novi gradovi su Kruševac, Novi Pazar i Sombor) , 27 škola i blizu 3000 učenika sedmih razreda osnovnih škola, koji će kroz četiri nastavna modula učiti o osnovama pravilne ishrane, planiranju ishrane, odnosu prema sopstvenom telu i hrani kao i načinu na koji se mogu poboljšati navike u ishrani.

Platforma programa Zdravorastimo je Nestlé školska atletska liga, koja je 6 godina za redom organizovana u partnerstvu sa Atletskim savezom Srbije, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za sport i omladinu. Svake godine u Nestlé školskoj atletskoj ligi učestvovalo je oko 5000 mališana od 9-13 godina, što je bila dobra platforma da se na zabavan način u okviru dodatnih školskih aktivnosti izdvoje potencijalni atletičarski talenti. 

Nestlé Healthy Kids program, prvi put lansiran 2009. godine, predstavlja sastavni deo našeg nastojanja da poboljšamo ishranu na globalnom nivou. Osmišljen je sa ciljem, da putem edukacije o značaju usvajanja zdravih životnih navika, podigne svest o ishrani, zdravlju i zdravom životu, kao i da popularizuje fizičku aktivnost, kod dece školskog uzrasta. Program je pokrenut u okviru internog kompanijskog programa, prema kojem se potrebe i ciljevi društva i kompanije posmatraju kao međusobno zavisni.

Nestlé Healthy Kids program se realizuje globalno i primenljiv je u svim zemljama u kojima Nestlé posluje. Osnovna karakteristika programa je kreiranje i implementacija zajedničkih aktivnosti sa lokalnim, zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, nevladinim i vladinim organizacijama, sportskim društvima i nutricionistima.

Do kraja 2011. godine u Nestlé Healthy Kids programu učestvovalo je više od 6 miliona dece, u 65 programa održanih u 60 zemalja širom sveta.