Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Izveštaj Amnesty International o kršenju prava radnika u industriji proizvodnje palminog ulja

Praksi koja se navodi u izveštaju Amnesty International nema mesta u našem lancu snabdevanja. Nestlé intenzivno sarađuje sa Amnesty na izradi nacrta izveštaja pružajući detaljne informacije o snabdevanju i našim odnosom sa snabdevačem palminog ulja Wilmar, kao i našim akcijama koje se odnose na ljudska prava i prava radnika u tom sektoru. Mi ćemo ispitati tvrdnje koje se odnose na našu nabavku palminog ulja od naših snabdevača.

Wilmar nas snabdeva sa oko 10% palminog ulja od ukupne naše potrošnje. Tesno sarađujemo sa tom kompanijom u cilju praćenja toka tog procesa. Sada, 83% od ukupne količine koju otkupljujemo, možemo da pratimo u nazad do mlina, a 11% sve do plantaže. Navedena sledljivost još uvek ne obuhvata plantaže na koje ukazuje Amnesty International u svom izveštaju.

Šest godina sarađujemo sa partnerima u industriji palminog ulja uključujući The Forest Trust i unapređujemo transparentnost, sledljivost proizvoda i ponašanje snabdevača. Uveli smo procedure kojima možemo da otkrijemo kada se pojavi rizik od kršenja ljudskih ili radničkih prava u našem lancu snabdevanja i preduzmemo potrebne mere. Kada naši dobavljači ne postupe prema odredbama iz našeg Standarda Responsible Sourcing Standard, na primer o pravima radnika, mi prekinemo saradnju sa njima.

Imajući u vidu složenost industrije palminog ulja i činjenicu da zapošljava oko četiri miliona ljudi u jugoistočnoj Aziji, napredovanje u oblasti ljudskih prava i prava radnika zavisi od angažovanja svih ostalih sektora. Mi ćemo nastaviti da imamo aktivnu ulogu u tome, rame uz rame sa ostalima.