Sort by
Sort by

Biljni proteini

Zamena za meso dobra je i za vaše zdravlje i za planetu
proteini

Autor: Dankan Polard, rukovodilac u Kompaniji Nestlé za angažovanje zainteresovanih strana u pogledu održivosti

Retko se dešava da samo jedna ideja ili rešenje otkloni čitav niz problema sa kojima se svet suočava. To je slučaj sa biljnim proteinima. Bilo da vas brine zdravlje ljudi, dobrobit životinja, krčenje šuma ili klimatske promene (ili sve zajedno), veće konzumiranje biljnih proteina može predstavljati jednostavan (i ukusan) način da date svoj doprinos rešavanju ovih problema.

Principi ishrane se menjaju. Oduvek su bili podložni promenama, a promena je sada potrebna u cilju smanjivanja otpada i optimizacije korišćenja biljnih proteina. Izazovi poput ovog naveli su Svetski poslovni savet za održivi razvoj, čiji je član i Nestlé, da radi na novom programu nazvanom FReSH – Reforma ishrane za održivost i zdravlje. FReSH će se fokusirati na rešenja koja bi omogućila kompanije, a proteini će biti u samom središtu tih rešenja.

Postoje, međutim, neke nijanse koje treba razmotriti u debati o proteinima. Po mom mišljenju, ne radi se o prestanku konzumiranja životinjskih proteina. Životinje imaju važnu ulogu u građenju zdravog zemljišta, a organskoj poljoprivrednoj proizvodnji ili poljoprivrednim sistemima bliskim prirodi potrebne su životinje, kao deo rotacije useva. Tako je goveđe meso od stoke koja se hrani travom dobro i smatram da prvensstveno treba početi sa postepenim izostavljanjem samo nekih vrsta stočne hrane. Treba da postignemo ravnotežu između životinjskih i biljnih proteina i novih izvora proteina. Ta ravnoteža može da bude različita u različitim zemljama.

Ne radi se ni o promovisanju biljnih proteina isključivo na osnovu argumenata održivosti. Kao što su mnogi izveštaji o istraživanju tržišta pokazali , reč je segmentu tržišta koji beleži rast. Danas je mnogo lakše naći vegetarijansku ponudu u supermarketima i restoranima nego što je to bilo moguće pre 10 ili čak pet godina. Neki restorani su čak prestali da navode svoju ponudu jela na bazi biljaka pod posebnim naslovom 'vegetarijanska jela', što pokazuje da situacija sa mesom u odnosu na vegetarijanski način ishrane sve više postaje lažna dilema, iz čega su se izrodile nove poslovne mogućnosti. U portfolio kompanije Nestlé sve više se unose proizvodi na bazi biljaka, kao odgovor na povećanu potražnju. Deo naših napora je da potrošačim ponudimo ukusniji i zdraviji izbor a. Takođe smo deo projekta Proteinski izazov 2020, oko koga se okupila grupa kompanija i organizacija civilnog društva za promovisanje izbalansiranijeg pristupa načinu na koji dobijamo naše proteine.

Sve to je učinilo da nedavni FAIRR izveštaj bude urađen blagovremeno. U izveštaju 'Profiti na bazi biljaka' ne samo što se razmatra šta kompanije mogu i šta rade povodom promovisanja biljnih proteina, već se i čvrsto pozicioniraju u investitorskom univerzumu. Veoma mi je drago što sam zamoljen da napišem uvodnu reč o tome.

Za nas u industriji hrane, taj izazov je jednostavan. Treba da napravimo obroke koji se baziraju na biljnim proteinima, koji su se već odomaćili i koji su isto tako jednostavni za pripremanje, kao i mesni obroci. Rezultat toga će biti zdravije stanovništvo, veća dobrobit životinja, kao i smanjenje štetnog uticaja na planetu.

Za više informacija, pratite nas na Facebook-u.