Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Istorija Nestlé Nutrition

Sredinom 1860-ih Henri Nestlé, kvalifikovani farmaceut, započeo je da proučava različite kombinacije kravljeg mleka, pšeničnog brašna i šećera, pokušavajući da proširi izbor ishrane za decu majki koje nisu mogle da doje. Njegov krajnji cilj je bio da smanji stopu smrtnosti kod odojčadi koja nisu bila dojena.

Novi proizvod je nazvao Farine Lactée Henri Nestlé. Nestléov prvi potrošač bio je prevremeno rođen dečak, koji nije mogao da bude hranjen mlekom žene, a nije podnosio kravlje mleko niti bilo koju uobičajenu zamenu, pa su ga lekari smatrali izgubljenim slučajem. Ljudi su odmah prepoznali vrednost novog proizvoda, nakon što je Nestléova formula spasila detetov život pa je, u nekoliko godina, Farine Lactée Nestlé plasiran na većinu evropskih tržišta.

Još tada, davne 1869. godine, u svojoj knjizi o ishrani odojčadi, Henri Nestlé ističe kako je majčino mleko najbolja hrana za svako odojče i da svaka žena koja to može, treba da doji svoje dete. Svoj novi proizvod smatrao je isključivo zamenom, kada je toneophodno.

Od januara 2006. godine, Nestlé Nutrition je samostalna organizacija unutar Nestléa, ali koristi resurse najveće prehrambene kompanije na svetu, kao i lokalne Nestlé organizacije.

Naša vizija i obećanje: Poboljšati kvalitet života

Pomoću prehrambenih proizvoda zasnovanim na naučnim dostignućima, Nestlé Nutrition utiče na poboljšanje kvaliteta života, promoviše zdravlje i brine o posebnim potrebama potrošača u svim aspektima života. Na taj način Nestlé Nutrition gradi jedinstvenu organizaciju, zasnovanu na najmodernijim dostignućima nutricionističke nauke, uvodi novitete i povezuje područja farmacije i prehrambene industrije.

Nestlé Nutrition čine tri asortimana proizvoda:

  • Infant Nutrition – linija proizvoda za odojčad i decu.
  • HealthCare Nutrition – nudi prehrambena rešenja za ljude sa specifičnim bolestima, stanjima ili izazovima karakterističnim za određena životna razdoblja.
  • Performance Nutrition – linija proizvoda za sportiste (profesionalne i rekreativne).